Inzicht
Wetswijzigingen in de zorg voor 2023? Bereid u goed voor
De overgang naar 2023 wordt rustig, want er staan weinig wetswijzigingen op de planning. Dat is goed nieuws! Daardoor heeft u nog tijd genoeg om 2023 voor te bereiden en nu alvast na te denken over de afsluiting van dit jaar. Toch zijn er een aantal wijzigingen die u zeker niet moet vergeten. Lees u alvast in en doorloop daarna onze actielijst zodat u zeker weet dat u zonder problemen overgaat naar het nieuwe jaar.

De afgelopen jaren brachten de wetswijzigingen voor veel zorgorganisaties heel wat hoofdbrekens. Denk aan de overstap naar het zorgprestatiemodel, wijzigingen in tarieven en prestaties in de Wlz en natuurlijk de compensaties rondom COVID19. Gelukkig kunnen we even bijkomen, want er staan maar weinig wetswijzigingen op de planning voor 2023. Daardoor heeft u meer tijd om de afsluiting van 2022 voor te bereiden.

Wetswijzigingen in Wlz

In de Wlz vinden de meeste wetswijzigingen plaats, u vindt ze hieronder. Zoals u ziet, zijn het kleine wijzigingen, maar een goede voorbereiding voorkomt dat u achteraf met vragen blijft zitten:

 • De oude ADL-subsidieregeling wordt uit het berichtenverkeer gehaald. Als u hier nog van gebruikmaakt, neem contact op met uw financier;
 • Houd er rekening mee dat de AW33 vanaf 2023 vier grondslagen gaat meegeven, vergelijkbaar met het CIZ;
 • De wachtstatus ‘doorstroming klinische GGZ’ wordt toegevoegd en kunt u meegeven aan de leveringsstatus ‘urgent plaatsen’;
 • In de codetabel onder ‘toeslag overig’ wordt een code toegevoegd voor logeren, zodat extra kosten die hiervoor gemaakt worden gedeclareerd kunnen worden.

Wijzigingen in de Wmo of Jeugdwet

Hoewel minder wetswijzigingen worden doorgevoerd voor de Wmo en Jeugdwet, is het als zorgorganisatie in het Sociaal Domein slim om alert te zijn op de achterlopende toewijzingen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente(n). Breng in kaart welke toewijzingen u nog moet ontvangen en hoeveel geld daaraan gekoppeld is. Stel uw gemeente dan op de hoogte dat deze nog missen, zodat u uw geld niet misloopt omdat de financier dat niet scherp heeft.

Andere wetswijzigingen zijn:

 • Als een bestaande toewijzing kan en mag worden verlengd, dan mag er geen nieuwe toewijzing aangemaakt worden;
 • Het doorgeven van een definitieve stop na het aangeven van een tijdelijke stop wordt nu mogelijk. De datum van de definitieve stop kan dan op dezelfde datum vallen als de tijdelijke stop of daarna.

Veranderingen in Zvw en Zpm

De belangrijkste verandering in het zorgprestatiemodel is de herindeling van indirecte tijd, waardoor de tarieven worden aangepast. Ook worden in zowel de Zvw als het Zpm nieuwe codes en vergoedingen toegevoegd, namelijk:

 • Nieuwe productcodes in de Wet zorg en dwang (Wzd): zodra deze bekend zijn, worden die toegevoegd in ons zorgdeclaratiesysteem Care2Declare (Zvw);
 • Vergoeding voor complexe wondzorg (Zvw);
 • Vergoeding voor de inzet tolken in een groepsconsult (Zpm);
 • Vergoeding voor ambulante dagbesteding voor de Forensische zorg (Zpm).

Goede voorbereiding op de wetswijzigingen van 2023

Om de jaarovergang en daarmee het inrichten van onder andere uw zorgdeclaratieoplossing en ECD soepel te laten verlopen, stellen we elk jaar een actielijst op. Als u deze lijst afvinkt, bent u klaar voor 2023 en de afsluiting van 2022.

Stap 1: zet uw afspraken op een rij

U maakt met uw financiers contractafspraken. Om deze afspraken goed te beleggen in uw software, zet u het volgende op een rij:

 • Financier;
 • Wat mag er op welke afdeling of AGB-code worden geleverd;
 • Afgesproken prijzen;
 • Budgetafspraken;
 • Budget- en omzetplafonds.

Stap 2: vul uw productencatalogus

Als u weet welke producten u in 2023 levert en hoe die verschillen van 2022, dan past u uw productencatalogus aan of laat u dit doen door uw softwareleverancier.

Stap 3: koppel de juiste cliënten aan de juiste financiering

Door de cliënten in zorg alvast te koppelen aan de juiste financiering, weet u direct of u nog wijzigingen in berichtenverkeer kunt verwachten.

Stap 4: interne werkafspraken vastleggen

Misschien hebben de wetswijzigingen wel invloed op uw interne processen. Pas dan in uw werkafspraken aan wie wat uitvoert voor welke datum.

Stap 5: afsluiting van 2022

Uiteindelijk gaat u 2022 afsluiten. Daarvoor dient u zo snel mogelijk alle declaraties over 2022 in bij uw financier.

Zoals gezegd: de jaarovergang is dit jaar minder complex dan voorgaande jaren. Zo kunt u uw achterstallige zorgdeclaratie komende weken alvast op een rij zetten en gaan declareren. Dan heeft u niet alleen een goed einde van dit jaar, maar begint u 2023 met een opgeruimde en financieel gezonde organisatie.

Heeft u hulp nodig om bijvoorbeeld dit jaar goed af te sluiten? Neem dan contact op met onze declaratiespecialisten!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.