Inzicht
Minder fouten, betere bewaking met digitaal berichtenverkeer voor FZ
Het digitaal berichtenverkeer voor de Forensische Zorg is volop in ontwikkeling. Zo kunt u al plaatsingsbesluiten ontvangen en daarop reageren via VECOZO. Komende maanden worden ook de berichten Melding Aanvang Zorg (MAZ) en Melding Einde Zorg (MEZ) geïntroduceerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De overstap brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft u uw voorbereidingen al getroffen?

Digitaal berichtenverkeer voor de Forensische Zorg zorgt ervoor dat communicatie tussen DJI en zorgorganisaties niet langer via post of e-mail verloopt, maar via VECOZO. De dienst gebruikt daarbij niet de iStandaarden die voor ander berichtenverkeer wel gebruikt wordt, maar wel vergelijkbare standaarden. Berichten die u straks kunt versturen via VECOZO zijn onder andere het plaatsingsbesluit, de Melding Aanvang Zorg en Melding Einde Zorg.

De voordelen van digitaal berichtenverkeer in de Forensische Zorg

Vorig jaar nodigden wij Teun Oosterbaan, implementatiemanager bij de DJI, uit voor één van de webinars die wij regelmatig organiseren voor onze klanten. Hij legde uit welke voordelen digitaal berichtenverkeer brengt voor zorgorganisaties in de Forensische Zorg. Ten eerste scheelt het veel werk: waar u voorheen berichten handmatig overtypte in uw ECD, worden berichten straks (en deels nu al) automatisch ingeladen en verstuurd.

Ten tweede is handmatig overtypen foutgevoelig. Door digitaal berichtenverkeer te organiseren, weet u zeker dat de gegevens die uw systeem binnenkomen kloppen. Ten derde heeft u een betere controle over het proces. U heeft direct een overzicht van welke documenten u heeft ontvangen, wat de status is van een bericht en welke reacties u heeft verstuurd. De kans dat u een bericht vergeet te versturen, wordt zo geminimaliseerd.

Werken met een zorgdeclaratiesysteem

Maar wat als u een plaatsingsbesluit niet wilt ontvangen in uw ECD? Bijvoorbeeld als u een cliënt moet weigeren en u die gegevens niet in uw ECD wilt? Dan is het slim om te werken met een zorgdeclaratiesysteem zoals Care2Declare. Door uw berichtenverkeer in Care2Declare te regelen, worden de cliëntgegevens alleen ingeladen in dat systeem. In het ECD staan alleen de cliënten aan wie u daadwerkelijk zorg levert.

Op dit moment (maart 2022) zijn alleen de plaatsingsbesluiten via VECOZO te regelen. Daarmee loopt de planning van de DJI helaas uit. Naar alle verwachting verschijnen de MAZ- en MEZ-berichten in het tweede kwartaal van dit jaar. Daarnaast wordt waarschijnlijk later dit jaar zorggerelateerde informatie overgeheveld naar het digitaal berichtenverkeer. Het wordt dan niet meer aangeboden via het Ifzo.

Voorbereidingen treffen voor digitaal berichtenverkeer

Hoewel de planning nog niet helemaal bekend is, kunt u in ieder geval de voorbereidingen treffen die nodig zijn voor digitaal berichtenverkeer, namelijk:

1. Een VECOZO-certificaat

U heeft voor digitaal berichtenverkeer dat verloopt via VECOZO een certificaat nodig. Daarvoor moet u het volgende geregeld hebben:

  • De aansluitovereenkomst op VECOZO;
  • De aansluiting op grondslag Zvw/Wlz;
  • De toegang tot dienst ‘Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg’;
  • De autorisatie van gebruikerscertificaten van betrokken medewerkers.

2. Cliëntinformatie in kaart

Naast de verplichte voorbereiding van het VECOZO-certificaat is het slim om voor elke cliënt informatie van het huidige plaatsingsbericht in kaart te brengen, namelijk:

  • Naam cliënt en cliëntnummer;
  • Plaatsingsbesluitnummer;
  • Looptijd van het besluit;
  • Zorgtitel;
  • Producten die toegewezen zijn en geleverd worden.

U brengt de huidige plaatsingsberichten in kaart, zodat u kunt controleren of de digitale berichten die via VECOZO binnenkomen kloppen. Zo kunt u ook bij verschil direct actie ondernemen richting de DJI.

Onze rol in de overstap naar digitaal berichtenverkeer

Op het moment dat een volgend bericht, zoals de Melding Aanvang Zorg, beschikbaar wordt gesteld door de DJI, voeren we samen met een zorgaanbieder en VECOZO een test uit. Met die test kunnen we de eerste kinderziektes, die vaak voorkomen bij nieuwe ontwikkelingen zoals deze, oplossen. Zo heeft u daar geen last van als u aan de slag gaat met het berichtenverkeer. Uiteraard hebben we deze tests al uitgevoerd voor het plaatsingsbesluit.

De eerste klanten hebben de plaatsingsbesluiten al ontvangen via VECOZO. Heeft u uw voorbereidingen al getroffen?

Of loopt u tegen problemen aan, bijvoorbeeld omdat uw zorgdeclaratiesysteem nog niet gereed is voor het digitaal berichtenverkeer in de FZ? Neem contact op en we bespreken graag met u hoe wij u verder kunnen helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.