Referentie
Zorggroep Tellus toont rechtmatigheid van zorg aan met rapportages Care Expert
Om de feitelijkheid, juistheid en tijdigheid van geleverde en gedeclareerde zorg aantoonbaar en herleidbaar te maken voor de accountant, wordt Zorggroep Tellus ondersteund door Care Expert. Niet alleen neemt Care Expert dus de lopende financiële cliëntenadministratie over, ook leggen de managementrapportages die worden geleverd door Care Expert de basis voor de AO/IC.
Finextesr aan het werk

Zorggroep Tellus vindt dat zorg verder gaat dan ‘zorgen voor’. In de intramurale en extramurale zorg die de zorggroep levert staat het motto ‘leef je eigen leven’ centraal. Daarom stimuleert Zorggroep Tellus zelfstandigheid en eigen regie, maar ook neemt de groep zaken over als het echt niet anders kan. Daarmee behouden of creëren ze kwaliteit van leven en welzijn. Ze hebben daarvoor twee locaties in Den Helder, maar helpen dus ook mensen in de wijk.

94 procent wordt via de Wlz gefinancierd

In totaal zorgt Zorggroep Tellus voor bijna 200 cliënten, waar de zorg voor ongeveer 94 procent via de Wlz wordt gefinancierd. Om de declaraties in goede banen te leiden en retourberichten correct en op tijd af te handelen, werd zes jaar jaren geleden besloten om Care Expert in de arm te nemen. Naast het verzorgen van de zorgdeclaraties, voorziet Care Expert Zorggroep Tellus van de managementrapportages die nodig zijn om de rechtmatigheid van de zorg te bewijzen.

‘De samenwerking met Care Expert verloopt naar tevredenheid’, vertelt de controller van de organisatie. ‘Ze zijn goed bereikbaar, deskundig en proactief. Dat betekent bijvoorbeeld dat als vanuit de administratie of verzekeraar aandachtspunten worden aangestipt, wij daarop worden gewezen. Bijvoorbeeld als we een nieuw product gaan leveren waarvoor nog geen tarief is afgesproken.’

Meedenken over de juiste processen

‘Ook helpen ze om te bepalen of geregistreerde zorg daadwerkelijk declarabel is. Zo kan het zijn dat een wijkverpleegkundige niet de juiste stappen doorloopt om zorg ook vergoed te krijgen. Als controller kijk ik alleen naar de cijfers achteraf, maar Care Expert kijkt gedurende het proces mee en geeft een signaal als het niet goed gaat. Ze denken dus mee over het doorlopen van de juiste processen en procedures.’

Voor de jaarlijkse accountantscontroles levert Care Expert de juiste managementrapportages aan, op basis waarvan bijvoorbeeld de AO/IC wordt uitgevoerd. Er wordt gekeken naar productie versus declaratie, toegewezen en afgewezen zorgdeclaratie en de redenen daartoe. Met andere woorden: met de managementrapportage van Care Expert en de interne controle van Zorggroep Tellus is de aantoonbaarheid van de feitelijkheid, juistheid en tijdigheid van geleverde en gedeclareerde zorg geborgd. ‘De gezamenlijke focus zien wij terug in een efficiëntere productiecontrole van de accountant.’

Focus op leveren van zorg

Zorggroep Tellus besteedt de zorgdeclaratieprocessen dus wel uit, maar houdt volledig grip op het hele proces door managementrapportages. Mocht er iets niet duidelijk zijn of meer informatie nodig zijn voor een controle? Dan is de vraag zo gesteld én beantwoord door de vaste declaratiespecialist van Care Expert. Zo hoeft Zorggroep Tellus zich geen zorgen te maken over de financiële afhandeling en kunnen ze zich richten op hun kerntaak: het leveren van zorg.

Wilt u ook ondersteund worden in uw zorgadministratie, van contract tot cash? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.