Inzicht
Zorgprestatiemodel voor GGZ en FZ, wat zijn de gevolgen voor u?
Patiënten met een trauma zijn niet na één gesprek uitbehandeld. Criminelen met terugkerend problematisch gedrag hebben een lang traject nodig voordat ze weer de samenleving in kunnen. Psychotische patiënten hebben soms het meest baat bij een langdurige opname. Logisch. Minder logisch was het oude bekostigingsmodel, waarbij u pas ná de behandeling kon declareren. Nu gaat dat veranderen.

Het zorgprestatiemodel werd twee jaar geleden al aangekondigd en nu zijn alle betrokken partijen zover dat het model klaarligt om geïmplementeerd te worden. Wat betekent dat voor u als zorgorganisatie in de GGZ en FZ? En wat betekent dat met name voor uw zorgdeclaratie? Het nieuwe model brengt namelijk veel voordelen met zich mee, maar ook een paar vragen die u zeker niet over het hoofd moet zien.

Het rapport over de redenen waarom het zorgprestatiemodel in het leven is geroepen en welke voordelen het zou moeten bieden, vindt u hier.

De voordelen van het zorgprestatiemodel

Om met de voordelen te beginnen: u krijgt maandelijks betaald naar prestatie. Dat heeft drie belangrijke gevolgen, twee voor u als zorgorganisatie en één voor uw patiënt. Om met u te beginnen: ten eerste wordt u volledig betaald. In het oude model werkten we met db(b)c’s, waardoor eenvoudige zorg regelmatig ineens heel duur bleek en complexe zorg juist te goedkoop was. Nu wordt u dus voor alle zorg die u heeft geleverd betaald.

Het tweede voordeel van de maandelijkse betaling voor de zorg die u heeft geleverd: u wordt direct betaald. In het oude model moest u vaak een jaar wachten voordat u uw declaratie kon indienen. Klopte een declaratie niet? Dan moest u nóg langer wachten, met nadelige gevolgen voor uw liquiditeit. Nu heeft u veel meer grip op uw liquiditeit, omdat u dus maandelijks wordt betaald.

Het laatste voordeel is voor de patiënt: door het nieuwe model heeft uw patiënt duidelijk zicht op welke zorgmomenten wanneer hebben plaatsgevonden. Dat is ook gunstig voor hun financiële situatie, omdat ze direct weten welk eigen risico aan de declaraties verbonden zitten. U krijgt dus meer grip op uw zorgdeclaratie omdat het een doorlopend proces is, maar hetzelfde geldt voor uw patiënt.

De gevolgen voor uw zorgorganisatie

Het zorgprestatiemodel beoogt verminderde administratiedruk, snellere vergoedingen en meer overzicht voor de patiënt én de zorgorganisatie. Maar het is fijn dat u even kunt wennen aan het nieuwe model, want veranderingen kosten tijd. Zeker zo’n fundamentele verandering als deze. Wilt u dat het model op termijn voor u gaat werken? Denk dan alvast na over de volgende vragen:

  In welke tijdseenheden heeft u uw zorg ingedeeld?

In het oude model werden consulten geboekt per minuut. Dat betekende nauwkeurige registratie van zorgverleners. Ook moest indirecte zorg geregistreerd worden om die vergoed te krijgen. In het nieuwe model geldt een strakke indeling qua tijdseenheden. Afgezien van een consult van 5 minuten, zijn consulten nu in te delen in tijdseenheden van 15 minuten (tot 90 minuten, daarna blijft alleen het tijdsslot van 120 minuten en meer over). Blijft een patiënt vijf minuten langer? Dan worden die minuten niet uitbetaald.

De strakke tijdsindeling betekent dus dat uw zorgverleners zich aan de planning moeten houden, als ze willen dat alle geleverde zorg vergoed wordt. Daar staat tegenover dat indirecte zorg niet langer geregistreerd hoeft te worden. Het is dus aan u als zorgorganisatie om ervoor te zorgen dat niet overmatig veel tijd wordt besteed aan het opstellen van plannen en registreren van consulten.

Maar het volgen van de planning is om een andere reden ook belangrijk:

  Hoe strikt houden uw zorgverleners zich aan uw planning?

Zorgorganisaties moeten zelf aangeven of ze het liefst bijgehouden uren declareren of de nieuwste spelregel volgen: planning is realisatie. Mits een zorgorganisatie een transparante agenda hanteert en periodiek controle plaatsvindt, mag geleverde zorg namelijk op basis van de planning gedeclareerd worden. Dat is fijn voor de zorgverlener, want dat betekent dat ze minder hoeven te registreren.

  Heeft u in kaart hoe u dezelfde omzet behaalt met het nieuwe model?

Hoewel prestaties beter worden beloond, moet u zich afvragen of u dezelfde omzet behaalt volgens het nieuwe model. U kreeg namelijk per patiënt een gemiddeld bedrag, maar nu moet u elk consult apart declareren. De kans is natuurlijk dat u bij de ene cliënt minder en bij de ander meer kunt declareren, maar wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Dan brengt u nu alvast in kaart of uw uiteindelijke omzet ongeveer hetzelfde blijft.

  Heeft u genoeg administrateurs beschikbaar voor de transitie?

Veranderingen kosten tijd en het feit blijft dat u nu niet in 1 keer 10.000 cliënten per jaar declareert, maar maandelijks declaraties doet voor 6 consulten voor die 10.000 cliënten. Plus: houd er rekening mee dat er vragen komen vanuit de zorgverleners en nieuwe processen beschreven moeten worden voor audits. Met andere woorden: zorg voor meer capaciteit om de geleverde zorg correct en op tijd gedeclareerd te krijgen.

Tijdelijke ondersteuning voor uw zorgdeclaratie vraagt u aan bij Care Expert. Neem contact op om te bespreken hoe wij u het best kunnen ondersteunen.

  Welke aanvullende spelregels zijn voor mij belang?

Wilt u een zo soepel mogelijke transitie naar het zorgprestatiemodel? Dan bereidt u zich goed voor. Dat kan door u bijvoorbeeld in te lezen. De NZa en andere betrokken partijen hebben spelregels, checklist en roadmaps opgezet om u alles te vertellen over het zorgprestatiemodel. Zo vindt u alle spelregels met betrekking tot verantwoording en declareren hier.

Natuurlijk kunnen wij u ook ondersteunen. Wij helpen u bijvoorbeeld met vragen als:

 • Hoe bereid ik mijn EPD en zorgdeclaratiesysteem voor op dit model?
 • Welke informatie heb ik nodig vanuit mijn organisatie om declaraties op tijd en correct te versturen?
 • Hoe verlaagt het model de administratiedruk op mijn zorgorganisatie?

Horen wij van u?

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.