Inzicht
Zorgdeclaratie wet- en regelgeving 2021: wat kunt u verwachten?
Het lijkt nog zo ver weg: 2021. Maar nog één kwartaal en we kunnen alweer proosten op het nieuwe jaar. Kom daarom niet voor verrassingen te staan en bereid u nu al voor op de wet- en regelgeving die volgend jaar van kracht wordt. Wij helpen u in deze blog op weg met de planning en belangrijkste wijzigingen voor Wlz, Wmo en Jw, Fz en VECOZO-koppelingen.

Een goede voorbereiding voor de jaarovergang scheelt u werk: u weet tot wanneer u kunt declareren (hint: dat is dus niet tot 31 december in de meeste gevallen!) en waarmee u rekening moet houden in het komend jaar. We lichten in deze blog de grootste wijzigingen toe. Wilt u inzicht in alle wetswijzigingen? Meld u dan aan voor de kennissessie van 24 september 2020. Zo gaat u ontspannen en goed voorbereid het nieuwe jaar in.

iWlz 2.2 – wat kunt u verwachten?

Zowel voor de processen omtrent zorgtoewijzing (de AW33), Melding Aanvang zorg (de AW35) en mutaties (de AW39) worden wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt het verplicht om een actueel adres mee te sturen in het berichtenverkeer. In de Melding Aanvang Zorg (MAZ) wordt het mogelijk om aan te geven of verblijf van toepassing is binnen een Modulair Pakket Thuis (MPT). Het wordt mogelijk om Deeltijdverblijf via een Aanvraag Aangepast Zorgtoewijzing (AAT) mee te sturen.

Een landelijk draaiboek voor alle wetswijzigingen wordt in november gepubliceerd. Houd er rekening mee dat declaraties ingediend moeten zijn voor 20 december 2020 en dat MAZ- en MUT-berichten voor 29 december ingestuurd moeten zijn. Voor cliënten met een wachtstatus moet na ingebruikname op 4 januari 2021 opnieuw een wachtstatus worden doorgegeven.

iWmo en iJw – wat kunt u verwachten?

Er worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de iWmo en iJw, het is dan ook release 3.0. Om te beginnen: het beschikkingsnummer vervalt en het toewijzingsnummer wordt leidend. Ook wordt een nieuw berichtsoort geïntroduceerd: Verzoek om Wijziging (VOW) om wijzigingen door te geven in de zorgvraag van de cliënt op de bestaande toewijzing. Daarnaast is er opnieuw gekeken naar de uitvoeringsvarianten: bepaalde combinaties van eenheden en frequenties zijn niet meer toegestaan. Houd er dus rekening mee dat gemeenten een grote hoeveelheid nieuwe toewijzingen gaan afgeven waar een administratieve handeling voor nodig is.

Er zijn nog een aantal wijzigingen onderdeel van release 3.0. Die gaan allemaal tijdens de big bang overgang op 4 januari om 13.00 live. Dat betekent dat u de laatste declaratie van dit jaar indient voor 21 december 23.00. De laatste verzending heen-berichten is om 30 december 17.00 en het laatste ontvangst retourberichten is op 31 december om 13.00. Bereid u goed voor, zodat u geen zorgdeclaraties misloopt.

Overige wijzigingen – wat kunt u verwachten?

Ook voor andere wetten zoals Fz en paramedische zorg houden we de wijzigingen in de gaten, alhoewel onze klanten in beperkte mate te maken hebben met deze wetten. U kunt voor de Forensische zorg in ieder geval verwachten dat het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt naar eenzelfde soort berichtenstructuur als bij Wlz. Voor de paramedische zorg worden voor komend jaar geen wijzigingen verwacht.

Technisch gezien is er een wijziging gepland voor de koppeling van declaratiesoftware en ECD’s met VECOZO: er wordt één webservice gebruikt voor alle declaratie en indicatieverkeer. De koppelingen moeten voor 2021 omgezet zijn naar de nieuwe webservice en is effectief voor declaraties en berichtenverkeer voor Wlz, Wmo en Jw. Ook kan de koppeling worden gebruikt voor andere declaraties, zoals Fz.

Wilt u goed voorbereid het nieuwe jaar in? We lichten de wijzigingen uitgebreid toe in de online kennissessie op donderdag 24 september 2020. Ook vertellen we in deze sessie meer over het verschil tussen productie en declaratie, en we lichtten de laatste wijzigingen in Care2Declare toe. Meld u daarom snel aan!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.