Inzicht
Zorgdeclaratie-update: kansen en uitdagingen die voor u van belang zijn
Steeds meer vormen van digitale zorg en ondersteunende technologie worden vergoed om wachtlijsten te verkorten en zorg toegankelijker te maken. Helaas kampt de zorg ook met uitdagingen die de wachttijden en digitalisering negatief beïnvloeden. In deze zorgdeclaratie-update vier actuele kansen en uitdagingen die invloed hebben op uw zorgdeclaratie en -registratie.

Zorgen over vergoeding Wlz-zorg

Actiz en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben hun zorgen geuit over de regionale Wlz-budgetten voor 2021. Ze zijn bang dat niet alle geleverde zorg betaald kan worden door een te lage beraming van de zorg. In de berekening is te weinig rekening gehouden met de hogere instroom in de langdurige ggz en extra kosten in verband met corona. Zorgaanbieders kunnen 0,5 procent van hun omzet of een deel van coronacompensatie mislopen.

Op de lange termijn verwachten Actiz en ZN door deze ontwikkeling langere wachttijden. Dat is een extra belasting op de zorg boven op de verwachting dat het aantal ouderen in de zorg hard zal toenemen. Met als gevolg: minder zorgmedewerkers en financiële middelen per cliënt. De betrokken partijen houden de situatie nauwlettend in de gaten, maar gaan ook in gesprek met het ministerie van VWS en de NZA over de budgettaire tekorten in 2021.

Wilt u meer lezen over de tekorten? Lees hier verder.

Makkelijker thuiszorgtechnologie aanvragen

Om thuiszorgtechnologie voor zorg op afstand te contracteren, vulden gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleging tot voor kort per verzekeraar een ander formulier in. De zorgverzekeraars hebben dat nu gezamenlijk opgepakt, waardoor zorgorganisaties nu eenvoudig bij meerdere zorgverzekeraars een verzoek tot vergoeding voor die technologie kunnen indienen. Dat vermindert de administratielast voor zorgaanbieders.

De stap die de verzekeraars hebben gemaakt, komt in een tijd waarin zorg op afstand nog steeds belangrijk is om de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek te kunnen bieden. Doordat het proces gelijk is getrokken, wordt het voor zorgorganisaties nu ook eenvoudiger om bewezen digitale zorg op te schalen en versneld in te voeren. Daarmee wordt zorg toegankelijker en kunnen ze daarmee de eigen regie van de cliënt verhogen.

CZ vergoedt digitale therapie

Om de GGZ toekomstbestendig te maken, kiest zorgverzekeraar CZ ervoor om digitale zorgproducten van Moovd te vergoeden. GGZ-organisaties krijgen daardoor digitale EMDR- en Exposure-therapie van de softwareleverancier vergoed. CZ denkt dat zorgorganisaties door te digitaliseren met bijvoorbeeld technologie als van Moovd tegemoet kunnen komen aan de toegenomen vraag, wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten.

Meer weten het vergoeden van deze digitale therapie? Lees verder.

Wegiz vertraagt digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Met Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) beoogt het kabinet een veilige uitwisseling van data tussen partijen in de zorg. En hoewel onder andere Actiz, ZN en Nictiz de zorgvuldigheid prijzen, zijn ze bang dat de huidige opzet meer bureaucratie en hogere kosten opleveren. De partijen verwijzen naar de instrumenten die Wegiz voorschrijft, zoals: effectenverkenningen, maatschappelijke kosten-baten analyses en NEN-normen.

Adviseur CIO bij het ministerie van VWS, Hanjo Scheltens, zegt over de wet: ‘Binnen de zorg wordt nog vaak gefaxt om gegevens uit te wisselen. Dat is ondenkbaar in de huidige digitale maatschappij.’ Hoewel de partijen het daar in de basis mee eens zijn, zijn ze bang dat de huidige, zorgvuldige planning de gegevensuitwisseling in de weg zit. Meer keuzevrijheid, meer regie door het ministerie en het verplicht openstellen van systemen moet versnelling daarentegen ten goede komen.

Wilt u weten of de veranderingen uit deze declaratie-update impact hebben op uw zorgdeclaratie? Neem contact op en we bespreken het graag met u.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.