Inzicht
Zorgaanbieders zonder contract extra onder druk door COVID-19
Zorgaanbieders zonder contract, vaak ZZP’ers en kleine zorgorganisaties, staan door COVID-19 onder extreme druk. Hoe en hoeveel zorg geleverd wordt, verandert. De noodzaak om een nauwkeurige zorgregistratie te voeren, is daarom groter dan ooit. Toch worden ongecontracteerde zorgorganisaties snel vergeten in de waan van de dag door doorverwijzers en financierders. Zonde, want alle zorg is nodig, juist nu.

Onder zorgorganisaties leven veel vragen over de impact van COVID-19 op zorgdeclaratie, want zorg verandert. In digitale zorg, minder of juist meer zorg. We gaven advies over hoe u hiermee om kan gaan, maar uiteraard is het nog onduidelijk hoe en wanneer we uit deze kwetsbare periode komen. De tijd zal ons leren, maar ook het vangnet, die helaas voor ongecontracteerde zorgorganisaties nog enkele mazen bevat.

Zo verscheen op Zorgvisie een artikel over Spine, die als ongecontracteerde zorgorganisatie buiten de boot viel voor een overbruggingskrediet. Onze klanten pikten dit nieuws op en kijken nu met argusogen naar de ontwikkelingen. Gelukkig blijven de steunmaatregelen zich uitbreiden, ook voor ongecontracteerde zorg, zoals door een continuïteitsbijdrage en vooruitbetaling beschikbaar te stellen.

Vergeten door doorverwijzers en financierders

Toch worden zorgaanbieders zonder contract sneller vergeten door doorverwijzende zorgorganisaties en overheid, zo blijkt uit feedback van onze klanten. Soms krijgen ze nu pas vragen over of zij grotere zorgorganisaties kunnen bijstaan in de behandeling van Coronapatiënten, bijvoorbeeld nadat ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Dat terwijl sommige klanten juist uitgerust zijn om aan de extra kwetsbare patiënten zorg te verlenen.

Er is helaas ook een andere kant aan dit verhaal: zorgverleners die in de waan van de dag vergeten om hun administratie op orde te brengen. Heeft u niet de juiste gegevens op tijd beschikbaar, dan worden zorgdeclaraties afgekeurd. Ondanks dat financierders begrip hebben voor uw zorgorganisatie in deze bizarre tijden en u misschien voor meer of andere zorg in aanmerking komt voor vergoeding: registratie en verantwoording moet op orde zijn.

Zorgaanbieders zonder contract: blijf overeind

Wat u met continue registratie en verantwoording voorkomt, is dat straks blijkt dat u te veel geld heeft ontvangen en dat over een jaar weer moet terugbetalen. Of dat u te weinig heeft geregistreerd om de vergoeding te ontvangen die u verdient. Natuurlijk, soms moeten registratieprocessen anders verlopen, bijvoorbeeld omdat een intake alleen op afstand gedaan kan worden. Maar zorg dat er na COVID-19 de opvolging plaatsvindt die nodig is.

Wat kunt u vandaag nog doen om de continuïteit van uw zorgorganisatie, ook als u niet gecontracteerd bent, te waarborgen? U kunt zich natuurlijk aansluiten bij een overkoepelende organisatie die de eisen van zorgdeclaratie door en door kent en de aangepaste maatregelen direct kan toepassen. Maar het begint allemaal met correcte registratie. Als registratie nu blijft liggen, wordt de kans dat u omzet misloopt steeds groter.

Heeft u vragen over zorgdeclaraties in Wlz, JW of WMO? Neem contact op met onze declaratie-experts. Zij geven u uitleg in een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.