Inzicht
Zonder zorgen over naar het nieuwe woonplaatsbeginsel? Wees proactief!
De wijziging van het woonplaatsbeginsel stond al even op stapel, maar wordt eindelijk op 1 januari 2022 van kracht. De woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven of stond ingeschreven voor opname wordt nu leidend. Dat betekent dat u voor sommige cliënten misschien een nieuwe financier krijgt. Maar hoe komt u te weten of u in het nieuwe jaar bij een andere gemeente uw zorg moet declareren? U leest het in deze blog.

We deden de eerste aankondiging van de wijziging van het woonplaatsbeginsel al in mei 2020. Door de pandemie werd de uitrol van deze wetswijziging een jaar uitgesteld, namelijk naar 1 januari 2022. Dat moment is bijna aangebroken, dus is het tijd dat u helderheid krijgt over de financiering van uw cliënten en welke wijzigingen u kunt verwachten. De gemeente is daarvoor aan zet, maar wij raden u aan om een proactieve houding aan te nemen.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel

Het nieuwe beginsel bepaalt dat de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven of stond ingeschreven voor opname nu leidend wordt in de financiering. Voor kinderen en jongeren die uit het buitenland komen en dus nog niet staan ingeschreven bij een gemeente, wordt de woonplaats waar de jeugdige werkelijk verblijft verantwoordelijk. Deze indeling brengt meer duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdzorg.

De gemeenten zijn bij deze wijziging aan zet, vermeld het i-Sociaal Domein. Zij moeten uitzoeken of een jeugdige waarvoor zij de zorg financieren ook daadwerkelijk bij hen staat ingeschreven. Zo niet, dan geven zij aan waar ze dan wel staan ingeschreven. Alleen blijkt uit de praktijk dat niet elke gemeente even voortvarend is in het doorgeven van wijzigingen. Daarom is het goed dat u weet wat u moet doen om die informatie wel te ontvangen.

Om de overgang naar het nieuwe woonplaatsbeginsel zo soepel mogelijk te laten verlopen, geven we u drie tips:

Neem zelf contact op met uw huidige financier over het woonplaatsbeginsel

Heeft u nog geen bericht ontvangen van uw gemeente over de cliënten die bij u in zorg zijn? Neem dan zelf contact op met de gemeente. Misschien hebben ze hun antwoord nog niet klaar, maar als u zelf contact opneemt, staat u in ieder geval weer op het vizier en bent u de eerste die ze bellen zodra het wel bekend is.

Bekijk of uw toewijzingen doorlopen

Sommige gemeenten hebben de informatie al beschikbaar, maar hebben de wijzigingen alleen nog niet gecommuniceerd. U kunt contact opnemen met uw financier, maar u kunt ook kijken naar uw toewijzingen om te bepalen welke doorlopen en welke per 31 december 2021 worden beëindigd. Als ze eind van dit jaar worden beëindigd, dan is dat voor u een aanwijzing dat deze cliënten overgaan naar een andere gemeente.

Weet u niet hoe u de beëindiging van uw toewijzingen kunt bekijken? Neem contact op met ons.

Bereid u voor op contractering bij de nieuwe gemeente

U wilt natuurlijk niet alleen weten welke cliënten een andere gemeente als financier krijgen, maar ook een nieuwe toewijzing ontvangen van de nieuwe gemeente. Daarom heeft het i-Sociaal Domein een keuzehulp contracteringsopties en andere procesondersteunende documenten ontwikkeld. Zo gaat u zonder zorgen het nieuwe jaar in.

Met de juiste zorgdeclaratiesoftware worden de declaratie-eisen van de nieuwe gemeente direct inzichtelijk. Zo houdt u uw administratiedruk behapbaar en leidt deze verandering niet tot overmatige druk op uw afdeling. Wilt u zich geen zorgen maken over deze en andere wijzigingen? Dan besteedt u uw zorgdeclaratie uit bij Care Expert! Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bent u al klant bij ons? Meld u snel aan voor het webinar!

Bent u klant bij ons en wilt u meer weten over het woonplaatsbeginsel, maar ook over de jaarovergang in het algemeen en de andere wetswijzigingen? Meld u snel aan voor het webinar op 25 november 2021.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.