Inzicht
Wijziging Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet: wat betekent het voor u?
Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg veranderen continu, zoals u zult weten. De komende staat alweer op stapel: het Woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet wordt veranderd. Het doel van het eerdere beginsel was het verduidelijken welke gemeente welke zorg vergoedde. Alleen bleek in de praktijk juist meer onduidelijkheid te ontstaan. Vooral gemeenten moeten nu aan de slag, maar ook u moet de vinger aan de pols houden.

De aanpassing van het Woonplaatsbeginsel stond gepland voor 1 januari 2021. In verband met COVID-19 wordt deze streefdatum alleen onhaalbaar geacht en daarom is deze datum een jaar verschoven naar 1 januari 2022. Toch spreekt het ketenbureau i-Sociaal Domein liever niet van uitstel: ‘Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gemeenten en zorgaanbieders nu meer tijd krijgen om de implementatie goed voor te bereiden.’

Oorspronkelijke gemeente wordt leidend

Het nieuwe Woonplaatsbeginsel dat vanaf 2022 gaat gelden, maakt de oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. Dat betekent dat in eerste instantie de gemeenten aan zet zijn. Zij moeten namelijk uitzoeken of zij volgens het nieuwe beginsel verantwoordelijk blijven voor de kinderen die onder de Jeugdwet vallen of ze de kinderen administratief moeten verhuizen.

Het uitzoekwerk staat alleen door COVID-19 lager op de prioriteitenlijst. Alle zeilen zijn bijgesteld om continuïteit van zorg te waarborgen. Toch organiseert VWS en VNG op korte termijn een expertmeeting met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. In die meeting wordt een nieuw tijdpad vastgesteld, waarbij de betrokken partijen dus meer tijd krijgen om de informatie inzichtelijk te maken en veranderingen door te voeren.

Wat is uw rol?

Naast gemeenten, die de oorspronkelijke woonplaats van kinderen en jongeren die onder de Jeugdwet vallen in kaart brengen, speelt u ook een rol. Daarom drie tips:

1. Houd de vinger aan de pols

Blijf als controller in uw zorgorganisatie op de hoogte van de voortgang van deze wijziging. Zo weet u bijvoorbeeld welke data gehanteerd worden, welke rol u precies speelt in het geheel en welke aanvullende wijzigingen van toepassing zullen zijn. Het forum van het ketenbureau i-Sociaal Domein is een goede bron.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN HET KETENBUREAU

2. Onderhoud goed contact met uw gemeenten

De contactpersonen bij uw financiers zullen inzicht krijgen in welke kinderen en jongeren administratief moeten verhuizen, maar ook welke wijzigingen wanneer worden doorgevoerd. Houd daarom goed contact met uw gemeenten, zodat u weet waar u aan toe bent.

3. Zorg voor goede zorgdeclaratiesoftware

Met de juiste software komt u niet voor verrassingen te staan, omdat vereisten van nieuwe gemeenten direct inzichtelijk zijn en toegepast worden. Mocht u dus cliënten administratief moeten verhuizen, leidt dat niet tot overmatige druk voor uw administratie en declaratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.