Inzicht
VECOZO-systeemcertificaat aanvragen? Straks hoeft dat niet meer
Aan het eind van 2023 verwachten we dat u als zorgorganisatie geen VECOZO-systeemcertificaat meer hoeft aan te vragen. Dat is wel zo handig, want om berichtenverkeer te kunnen verzenden en ontvangen moet u nu elke twee jaar dit certificaat vernieuwen. Vergeet u dat? Dan stopt de communicatie. Daarom werken we nauw samen met VECOZO, zodat u zich kunt richten op uw kerntaak.

Als u als zorgorganisatie ervoor kiest om uw zorgdeclaratie te beleggen bij ons of in ons zorgdeclaratieplatform Care2Declare, dan bepalen we altijd voorafgaand aan die samenwerking welke werkzaamheden bij u liggen en welke bij ons. Eén van de handelingen die tot nu toe altijd door u gedaan moest worden, is het aanvragen van een persoonlijke en VECOZO-systeemcertificaat. Deze certificaten zijn noodzakelijk om contracten af te sluiten en berichtenverkeer te verzenden en ontvangen.

Elke twee jaar verloopt het VECOZO-systeemcertificaat

Net als de rest van uw zorgdeclaratie en -administratie is het onderhouden van deze certificaten niet uw kerntaak. Daarom werken we bij Care Expert aan een versimpeling van dit proces door de samenwerking aan te gaan met VECOZO. Derwin Kiers, product owner bij Care Expert, vertelt: ‘Elke twee jaar verloopt het VECOZO-systeemcertificaat. Dat brengt altijd meer werk met zich mee dan we willen. Daarom willen we dat vereenvoudigen.’

Om dit proces te versimpelen, willen we als Care Expert het systeemcertificaat overnemen van onze klanten. ‘Ik denk dat het voor onze klanten een fijn gevoel is als ze dat niet meer zelf hoeven te onderhouden, maar dat dit certificaat altijd gecontinueerd wordt. Zorgorganisaties zijn namelijk bijna dagelijks afhankelijk van dit certificaat voor het ontvangen en verzenden van berichtenverkeer.’

Niet uw kerntaak

Volgens Derwin verloopt de aanvraag van een VECOZO-certificaat niet altijd even soepel: ‘Natuurlijk geven we op tijd aan bij onze klanten als hun certificaat bijna verloopt. Maar het is niet de kerntaak van onze klanten om zo’n certificaat aan te vragen. Dus ja, het loopt weleens mis. Dat heeft dan direct nadelige gevolgen voor het berichtenverkeer en indirect ook voor het indienen van zorgdeclaraties.”

Er is nog wel een verschil tussen systeem- en persoonlijke certificaten. ‘Het persoonlijke certificaat blijft bij de zorgorganisatie geborgd. Nu gebruiken zorgorganisaties het persoonlijke certificaat om een systeemcertificaat aan te vragen en deze dienen ze in Care2Declare te uploaden en elke twee jaar te verlengen, zodat de zorgdeclaratie en berichtenverkeer kunnen worden uitgevoerd. In de nieuwe situatie is het systeemcertificaat niet meer nodig en u kunt dit simpel regelen via een toestemmingsverklaring die u vindt in het Self Service Portaal van VECOZO. Deze toestemmingsverklaring verlengt u om de twee jaar, maar dit is aanzienlijk minder werk dan het vernieuwen van een systeemcertificaat.’

Een persoonlijke missie

Het is een persoonlijke missie van Derwin om het systeemcertificaat voor Care2Declare te regelen. ‘Jaren geleden heb ik dit als doel opgeschreven en hebben we toegewerkt naar de nauwe samenwerking met VECOZO die we nu hebben. Het heeft een tijd geduurd omdat het nieuw is voor VECOZO dat administratiekantoren ook behalve de declaraties ook het berichtenverkeer willen uitvoeren. Ze wilden het natuurlijk juridisch goed voorbereiden. We zitten nu in de testfase om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.’

Geke van Kempen, relatiemanager bij VECOZO, vult aan: ‘Het is fijn dat we samenwerken met partijen als Care Expert, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat zorgorganisaties zich kunnen bezighouden met hun kerntaak: het leveren van zorg. Ze helpen net als wij om de administratieve lasten in de zorg te verlichten. Daarom is goed dat we intensiever samenwerken.’

VECOZO-systeemcertificaat vanaf 2023 over naar Care Expert

Naar verwachting wordt het VECOZO-systeemcertificaat voor het einde van 2023 in werking gesteld, zodat we het overnemen van onze klanten. Derwin: ‘Onze klanten hoeven zich dan niet meer om de twee jaar bezig te houden met het systeemcertificaat. En je wilt daar als zorgorganisatie ook niet mee bezig zijn, het is niet je core business. Dat is het leveren van zorg.

Wilt u zich ook bezighouden met uw kerntaak, namelijk het leveren van zorg? Neem contact op met Care Expert.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.