Inzicht
Uiterlijke datum van indienen jaarverantwoording 2019 uitgesteld
Bent u verplicht om uw jaarrekening en -verslag in te dienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Maar bent u er voor 2019 door de COVID19-crisis nog niet aan toegekomen? Dan heeft u nog tot 1 oktober 2020 de tijd om alsnog de jaarrekening in te dienen. Maar hoe zorgt u ervoor dat u enerzijds het jaar alsnog goed afsluit en anderzijds een goede afsluiting van 2020 nu alvast goed voorbereid?

Een goede jaarafsluiting heeft veel impact op de financiële gezondheid van de zorgorganisatie. Het voornaamste wat u namelijk met een jaarafsluiting in kaart brengt, is of de geleverde zorg ook correct en op tijd is gedeclareerd. Met andere woorden: heeft u geen omzet misgelopen? Ook brengt de jaarafsluiting in kaart of de toegekende bedragen ook daadwerkelijk zijn uitgekeerd door de financier.

Wat brengt u in kaart voor de jaarafsluiting?

  • De geregistreerde zorg in de zorgadministratieoplossing;
  • Een vergelijking tussen geregistreerde en gedeclareerde zorg;
  • De verantwoording per financieringsvorm om te controleren of de zorg rechtmatig is verleend;
  • Tariefafspraken om te controleren of de juiste tarieven zijn gehanteerd
  • Eventueel: een budgetanalyse om te controleren of de juiste hoeveelheid zorg is geleverd.

Het kan dat u er nu pas achter komt dat een deel van de geleverde zorg niet is gedeclareerd. Als u in de Wlz, Wmo, Jeugdwet of Forensische Zorg werkzaam bent, dan bent u voor 2019 helaas te laat om deze zorg alsnog vergoed te krijgen. Dat is anders als u volgens de Zvw zorg levert, maar ook voor deze wet bent u gebonden aan termijnen die door de zorgverzekeraars zijn gesteld.

Goede voorbereiding is het halve werk

Om te voorkomen dat u te laat bent met het declareren van geleverde zorg, raden wij onze klanten altijd aan om de jaarafsluiting af te ronden in januari of februari. Zeker als u uw administratie op orde heeft en een best-of-breed zorgdeclaratieoplossing gebruikt, maakt u de bovenstaande punten eenvoudig inzichtelijk. Als dan blijkt dat u nog wat heeft laten liggen, dan kunt u dat voor het verstrijken van de deadlines nog oppakken.

Wilt u helemaal ontspannen het nieuwe jaar in, dan zorgt u dat u gedurende het jaar al inzichtelijk heeft welke zorg geleverd moet worden volgens de indicatie, welke zorg geleverd is en welke zorg gedeclareerd is. Als bijvoorbeeld blijkt dat u nog afgekeurde declaraties open heeft staan, dan heeft u nog ruim de tijd om de correcties door te voeren en voor januari van het volgende jaar de boel op orde te maken.

Hoe kan Care Expert u helpen?

Als een zorgorganisatie bij ons aanklopt, kan hij direct winst boeken, aangezien misgelopen omzet in een jaarrekening duidelijk naar voren komt én afgehandeld kan worden. Voor bestaande klanten levert de jaarafsluiting nauwelijks meer verrassingen: zij ontvangen managementrapportages door het jaar heen, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de stand van zaken. Alleen moeten de cijfers nog goedgekeurd worden door de accountant, maar ook daarin staan we ze bij.

Ook benieuwd hoe u 2020 uw beste financiële jaar ooit kan maken, ondanks COVID-19? En hoe u zich nu al kan voorbereiden op de jaarafsluiting? Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.