Inzicht
Stichting De Linde bereidt zich samen met Care Expert voor op het zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 declareert u zorg in de Gz, GGZ en Fz niet meer in db(b)c’s, maar volgens het zorgprestatiemodel. Dit nieuwe bekostigingsmodel zorgt er onder andere voor dat u sneller en volledig wordt uitbetaald. Ook Stichting De Linde maakt, samen met Care Expert, de transitie door. ‘Wij bedienen een bijzondere doelgroep met lange trajecten, dus wij willen scherp in de wedstrijd zitten’, aldus Tjeerd de Jong, bestuurder bij de stichting.

We schreven al eerder een blog over het zorgprestatiemodel. Daarin legden we uit hoe het zorgprestatiemodel eruit komt te zien én hoe u zich nu al kan voorbereiden. Lees de blog.

Het zorgprestatiemodel werd ontwikkeld omdat het oude model tot klachten leidde bij financiers en zorgaanbieders. De getrapte financiering met oplopende tijdseenheden van 800 minuten voldoet niet meer, omdat financiers al snel het idee hebben dat zorginstellingen een te hoge tijdseenheid hanteren. Zorg zou dan al snel te duur worden. Maar ook zorginstellingen hebben klachten omdat ze pas na de behandeling, die soms maanden of langer dan een jaar kan duren, kunnen declareren.

Geen overzicht welke behandelingen wanneer plaatsvonden

Ook cliënten hadden problemen met het oude model waarbij werd gewerkt met db(b)c’s, omdat zij ook pas achteraf de rekening met hun eigen bijdrage kregen. Die rekening was vaak te hoog om in één keer te kunnen betalen. Ook was het vaak onduidelijk wanneer welke sessie had plaatsgevonden, waardoor niet duidelijk was waarvoor cliënten eigenlijk betaalden. Hoog tijd dus voor een nieuw financieringsmodel dat al deze bezwaren wegneemt.

Per 1 januari 2022 treedt het zorgprestatiemodel in werking. Db(b)c’s worden vervangen met nieuwe producten en tijdseenheden. Ook Stichting De Linde maakt zich op voor de overstap. De stichting levert honderd procent ambulante zorg, waarbij ze een combinatie maken van geestelijke gezondheidszorg zorg en maatschappelijke ondersteuning. Ze declareren dan ook bij de Wlz, de Wmo als de Zvw. Voor die laatste wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd.

Tonnen voorfinancieren

‘Volgens de oude dbc-financiering declareerden we pas na de behandeling. Omdat onze cliënten, mensen met een licht verstandelijke beperking, altijd gespecialiseerde GGZ-vragen en daardoor een langdurig traject hebben, moesten we soms vele tonnen voorfinancieren. Ook hebben we bij enkele zorgverzekeraars te maken met ongecontracteerde lage tarieven. Daarom zitten we scherp in de wedstrijd en hebben we niet gewacht op het nieuwe model om onze eigen processen te optimaliseren.’

De nieuwe werkwijze bestaat uit gestandaardiseerde activiteiten met een kop en een staart. ‘Door de behandeling op deze manier op te delen, wordt ook duidelijker welke activiteiten tot het zorgtraject en specifiek tot welke Zwv-financiering behoren’, aldus De Jong. ‘Toen de condities van het zorgprestatiemodel werden gepresenteerd hebben we onze werkwijze naast de lijst met prestaties in het nieuwe model gelegd en dat bleek perfect aan te sluiten.’

Volgende stap in de voorbereiding: het inrichten van Care2Declare

Naast de face-to-faceprestaties heeft De Linde ook de niet-declarabele functies, toeslagen, tijdseenheden geïnventariseerd. De volgende stap is de inrichting van het zorgprestatiemodel in Care2Declare, ons zorgdeclaratieplatform, waarin we De Linde begeleiden. Aangezien het platform gereed is voor de overstap kunnen GGZ-, Gz en Fz-instellingen per 1 januari 2022 na een organisatiespecifieke inrichting over op de nieuwe financiering.

Nog niet alle eisen zijn overigens tot in detail bekend, zeker aangezien de zorgverzekeraars aanvullende eisen vanuit de contractering kunnen gaan stellen. ‘Alle voorbereidingen die we tot nu toe konden doen, hebben we in werking gesteld. De werkprocessen in gestandaardiseerde activiteiten en behandeltrajecten staan al in ons ECD Tibu en straks kunnen we alles dat declarabel is doorzetten naar Care2Declare om het correct en op tijd te kunnen declareren.’

Bent u al voorbereid op het zorgprestatiemodel?

Hoe bereidt u zich voor op de overstap op het zorgprestatiemodel? Heeft u al uw werkprocessen geoptimaliseerd? Weet u aan welke eisen u straks moet voldoen? Tegen welke moeilijkheden u ook aanloopt in uw administratieve keten, wij bespreken het graag met u. Ook hoe wij het zorgprestatiemodel ondersteunen met ons declaratieplatform Care2Declare. Belt u ons?  

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.