Inzicht
Samenwerking in de zorg te stimuleren met een sectoroverstijgende betaaltitel
Cliënten met complexe zorgvragen vallen vaak tussen wal en schip. Samenwerking tussen zorginstanties is één, maar een gestroomlijnde financiering is nog een ander verhaal. Daarom werken de NZa en het Zorginstituut aan een sectoroverstijgende betaaltitel. In deze blog vertellen we u wat deze nieuwe titel inhoudt, zodat u voorbereid bent en de kansen kunt grijpen die de NZa en het Zorginstituut voor u creëren.

De case die wordt geschetst om sectoroverstijgende zorg, bekostigd door de Wlz en Zvw, te illustreren, is helder en schrijnend: een jonge vrouw met een verstandelijke beperking is als baby van een drugsgebruikster al sinds haar kinderleeftijd afhankelijk van drugsgebruik. Ze woont in een gehandicaptenzorginstelling met een Wlz-zorgprofiel, maar heeft ook geneeskundige ondersteuning nodig voor haar verslaving.

Financiële vergoeding net zo complex als het zorgtraject

De cliënt vindt het lastig om anderen te vertrouwen. Nu is dat gelukt met haar medebewoonsters en haar directe zorgverleners, maar daarbuiten slaat ze dicht en is ze eigenlijk niet behandelbaar. Dat is dus lastig als het gaat om de verslavingszorg, die ze nodig heeft maar niet ontvangt. Enerzijds ontbreekt het dus aan goede samenwerking tussen zorginstanties, maar ook de financiële vergoeding blijkt complex.

Om samenwerking en de juiste zorgvergoeding te stimuleren, hebben de NZa en het Zorginstituut een openbrief geschreven waarin ze oproepen tot passende zorg. Met andere woorden, zorg waarin de cliënt centraal staat. En dan niet alleen binnen uw instelling, maar tijdens gehele zorgreis van de cliënt waarbij dus meerdere zorginstellingen en -verleners moeten samenwerken om de juiste zorg te bieden.

De complexiteit van passende zorg

Achter deze oproep zit natuurlijk een complex verhaal: hoe wordt samenwerking gestimuleerd, hoe maak je cliëntgegevens uitwisselbaar op een veilige manier, maar ook: hoe ga je zorg vergoeden als de zorg door meerdere instanties wordt verleend én volgens verschillende financieringen moet worden vergoed? Daarom denken de NZa en het Zorginstituut nu ook na over een sectoroverstijgende betaaltitel voor Zvw en Wlz.

Wilt u meedenken over deze betaaltitel? Dat kan nog tot 31 mei 2021. U vult een vragenlijst in die u kunt vinden op de Informatiekaart over deze betaaltitel. Kijk hier.

Misschien denkt u: het gaat toch prima? Iedereen krijgt de zorg vergoed die hij of zij geleverd heeft? Toch blijkt uit de praktijk dat de huidige sectorgebonden betaaltitels (zoals Zwv of Wlz) samenwerking en innovatie tegengaan omdat niet duidelijk is welke zorg hoe vergoed kan worden. Zorginstanties blijven dan liever binnen hun eigen sector zorg verlenen zonder de samenwerking op te zoeken met andere organisaties.

Samenwerking en innovatie stimuleren

Door een overstijgende betaaltitel hopen de NZa en het Zorginstituut dat samenwerking en innovatie worden gestimuleerd. Voor een maatwerktraject kunnen dan twee (of meer) zorginstanties samen met de zorgverzekeraar een betaaltitel aanvragen, zodat zorg hoe dan ook vergoed wordt. Ook krijgt de cliënt dan sneller de zorg die hij of zij echt nodig heeft, omdat de zorg, hoe die ook verdeeld is en verschoven wordt, altijd vergoed wordt, zo is het idee.

Nu zijn de NZa en het Zorginstituut nog niet zover, want hoewel de sectoroverstijgende betaaltitel vrijblijvend ingezet kan worden door zorginstanties, moeten toch wijzigingen in de Wlz en Zvw wet- en regelgeving worden doorgevoerd. Een ander nadeel is bijvoorbeeld dat het sociaal domein en niet-verzekerde preventieve activiteiten niet onder het voorstel en dus buiten de betaaltitel vallen.

Doorpakken om zorg betaalbaar te houden

Welke wijzigingen uiteindelijk worden doorgevoerd valt dus nog te bezien, maar volgens de NZa en het Zorginstituut hebben zorginstellingen tijdens de COVID19-pandemie wel laten zien dat ze een zeer groot aanpassingsvermogen hebben. In de openbrief zeggen ze dat de zorg nu moet doorpakken om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. We houden u uiteraard op de hoogte welke impact deze wijzigingen hebben op uw zorgdeclaratie.

Wilt u nu al samenwerken en zorg volgens verschillende wet- en regelgeving vergoed krijgen? Wij denken graag met u mee. Wij ondersteunen zorgdeclaratie en -verantwoording volgens Wlz, Wmo, Jw, Fz, DBC-GRZ en kunnen uw werk voor zorg verleend volgens Zwv verlichten met debiteurenbeheer.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.