Inzicht
Robert Deiman: ‘In gesprek met collega’s, klanten en partners wordt prioritering duidelijk’
Robert Deiman begon ruim twaalf jaar geleden als ontwikkelaar bij Care Expert, maar hij miste het menselijk contact. ‘Ik wilde niet vijf dagen achtereen achter de computer zitten.’ Daarom werd hij product owner bij Care2Declare waarvoor hij veel overlegt met klanten en collega’s. Ook is hij Functionaris Gegevensbescherming, maar daar heeft hij het niet zo druk mee: ‘Dit jaar hebben we nog geen meldingen ontvangen.’

Het is bijna twaalf jaar geleden, toen het aantal mensen dat bij Care Expert werkte, nog op twee handen te tellen was, dat Robert Deiman solliciteerde als ontwikkelaar. Hij werd aangenomen, maar in die eerste maanden werd duidelijk dat hij niet alleen maar achter zijn beeldscherm wilde zitten. ‘Ik miste het sociale element in die rol. Daarom ben ik daarna consultant, hoewel nog met een technische inslag, geworden.’

Zijn plek gevonden bij Care Expert

Hij heeft zijn plek gevonden bij Care Expert en de organisatie geeft hem ook de ruimte om datgene te doen waarvan hij het meest blij mee wordt en waar hij dus het best in is. Zo werkte hij een aantal maanden bij een partner, maar: ‘Ik zat daar niet op mijn plek. Ik vond het jammer dat ik niet met mijn directe collega’s kon werken. Dat heb ik aangekaart en toen kon ik terugkomen in een rol van product owner.’

In zijn rol als product owner is hij veel in gesprek met klanten en collega’s: ‘Mijn werk bestaat vooral uit het uitdenken en uitwerken van de veranderingen die doorgevoerd moeten worden in Care2Declare. Daarvoor heb ik veel gesprekken met collega’s, klanten en partners om bijvoorbeeld prioritering helder te krijgen, maar ook afspraken te maken over het testen van de software en communiceren wanneer de veranderingen zijn doorgevoerd.’

Iedereen op dezelfde lijn krijgen

Eén van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld het zorgprestatiemodel. ‘Dat is een ingrijpende wijziging, in gang gezet door de financiers. We hebben daarvoor gesprekken met partners en klanten die over gaan. Als de specificaties van de nieuwe wet duidelijk zijn, kijken we hoe we die kunnen doorvoeren en schatten de ontwikkelaars in hoelang ze daarmee bezigzijn. Op basis daarvan maak ik een plan zodat iedereen op dezelfde lijn zit.’

Naast verandering in wet- en regelgeving wordt ook rekening gehouden met de wensen van klanten, zoals de integratie met het boekhoudpakket. ‘Eerlijk is eerlijk: wij wilden deze integratie al langer vernieuwen. We hadden ooit een koppeling gebouwd, maar die was sterk verouderd. Toen meer klanten vroegen om een boekhoudintegratie, was het duidelijk dat nu het moment was om de koppeling te vernieuwen.’

Care2Declare: opgebouwd uit herbruikbare blokjes

De boekhoudkoppeling is gebouwd op de nieuwe manier zoals de hele oplossing Care2Declare wordt opgebouwd. ‘We zitten in een transitie. Voorheen bestond de oplossing uit allemaal kleine processen, waarvan de stappen voor elk proces opnieuw werden gebouwd. Nu ontwarren we alle processen om te kijken welke stappen overeenkomen en hoe we de oplossing opnieuw kunnen opbouwen uit herbruikbare blokjes.’

Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het voordeel is dat ‘als we nu een vernieuwing willen doorvoeren, we een wijziging niet in elk proces weer opnieuw moeten opbouwen. We pakken het blokje waar de wijziging invloed op heeft en passen dat één keer aan. Maar we kunnen ook blokjes in z’n geheel vervangen en we hebben inzicht op welke onderdelen dat gewijzigde blokje invloed op heeft. Dat maakt innoveren veel makkelijker.’

Betrouwbaarder en beter onderhoudbaar

Inspelen op wensen van klanten of het doorvoeren van wetswijzigingen worden door deze nieuwe opbouw eenvoudiger, maar de oplossing wordt ook betrouwbaarder en beter onderhoudbaar. Met andere woorden: Care2Declare wordt toekomstbestendiger. ‘Alleen betekent dat soms meer druk op de ontwikkelaars en op de planning aangezien we naast de wetswijzigingen en klanteisen ook moeten prioriteren op de verbouwing van Care2Declare.’

Dan is het maar goed dat hij het in zijn rol van Functionaris Gegevensbescherming op dit moment rustig heeft. ‘Ik zorg ervoor dat het risico op datalekken wordt geminimaliseerd, bijvoorbeeld door collega’s via de software alert te maken in welke klantomgeving ze werken. Ook kunnen klanten mij bereiken als ze vermoeden dat een datalek heeft plaatsgevonden. We hebben dit jaar overigens nog geen meldingen gehad en dat is natuurlijk een goed teken.’

Wilt u ook gespecialiseerde declaratiesoftware die toekomstbestendig is en het snelst meebeweegt met wetswijzigingen? Neem contact op.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.