Inzicht
Rapport: standaardisatie moet regeldruk in zorg verminderen
Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 82 procent van de ondervraagde zorgprofessionals in de langdurige zorg hun administratieve taken als belastend ervaren. Ook ECD’s en gegevensuitwisseling hebben impact op deze druk en daarom worden in het onderzoek ook verbeterpunten aangedragen om de last te verlichten. Zo wordt standaardisatie vanuit de financiers, maar ook tussen softwareleveranciers, aangemoedigd.

Het onderzoek ‘regeldruk door het ECD, een kwestie van kennis’ is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot in opdracht van het Ministerie van VWS en is onderdeel van het programma ‘Ontregel de Langdurige Zorg’. Voor dit programma onderzoek het ministerie hoe de regeldruk in de langdurige zorg kan worden verminderd. In het rapport ‘regeldruk door het ECD’ zijn al een aantal aanbevelingen opgeschreven.

Het is niet voor niets dat VWS, zorgorganisaties en ECD-leveranciers op zoek zijn naar vermindering in de administratieve lasten van de zorgprofessional. Ruim tachtig procent zegt namelijk de administratieve lasten als belastend te ervaren. En dat heeft uiteraard invloed op de verloop en het werkplezier van medewerkers. Het meeste tijd wordt besteed aan het aanmaken en bijhouden van het ECD (54 procent).

De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de werkdruk ligt volgens het onderzoek bij drie partijen: de softwareleveranciers, zorgverleners én financiers. Zij hebben allemaal hun eigen impact op het verlichten van de werkdruk:

1. Softwareleveranciers

Softwareleveranciers in de zorg kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke rol vervullen in het verminderen van de administratiedruk. Bovenal omdat zij als beste kunnen zien welke impact veranderende wet- en regelgeving heeft op administratieve processen en gegevensuitwisseling. Doordat ze weten wat zorgprofessionals verplicht moeten registreren, kunnen ze daarop standaardiseren.

Alleen ligt bij softwareleveranciers nu te veel nadruk op maatwerk en het kunnen aanpassen van oplossingen op de wensen van zorgprofessionals, aldus de onderzoekers. Maar daar ligt niet de oplossing. Juist standaardisatie gaat helpen om administratie te beperken tot het minimum. Daarnaast moet gebruiksvriendelijkheid het hoogste doel zijn voor ECD’s en andere zorgsoftware, aldus de onderzoekers.

2. Zorgorganisaties

Om het juiste ECD en zorgdeclaratieplatform uit te kiezen, is het dus van belang dat zorgorganisaties snappen dat maatwerk hen juist meer administratieve werkdruk oplevert. En dat niet alleen standaardisatie binnen een oplossing cruciaal is, maar dat ook standaardisatie voor gegevensuitwisseling wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat documenten per systeem opnieuw ingevoerd moeten worden.

Om ervoor te zorgen dat niet wordt geselecteerd op maatwerk, maar juist op gebruiksvriendelijkheid, standaardisatie en gegevensuitwisseling, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat het bestuur meebeslist. En dat je als bestuurder duidelijk kan maken waarom en vervolgens hoe data wordt geregistreerd. Ze snappen dan beter waarom registratie noodzakelijk is, waardoor de administratie minder als een last voelt.  

3. Ministerie van VWS en financiers

Natuurlijk zijn niet alleen softwareleveranciers en zorgleveranciers aan zet, de uitvraag van gegevens door financiers kan duidelijker. De uitvraag van gemeenten kan bijvoorbeeld nog gestandaardiseerd worden. Maar ook wordt gestreefd naar een betere samenwerking tussen alle partijen in de markt zodat data makkelijker uitgewisseld kan worden en vendor lock-in wordt voorkomen.

Wilt u meer weten over hoe wij standaardisatie in gegevensuitwisseling en processen ondersteunen? En hoe wij samenwerken met ECD-leveranciers om dubbele dataverwerking voorkomen? Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.