Inzicht
Over deze onderwerpen over zorgdeclaratie wilde u meer weten in 2021
In 2021 waren zorgorganisaties vooral geïnteresseerd in het zorgprestatiemodel dat 1 januari 2022 van kracht wordt. Zo lazen ze bij ons over de gevolgen die het zorgprestatiemodel voor organisaties in de Gz, GGZ en Fz heeft, maar ook hoe Stichting De Linde zich samen met ons voorbereidde op de overstap naar het nieuwe model. Lees ook de andere meest gelezen blogs van 2021.

We schreven vrijwel elke week een blog over de actualiteiten in de gezondheidszorg en zorgdeclaratie. Dit zijn de meest gelezen blogs van 2021:

1. Zorgprestatiemodel voor GGZ en Fz: wat zijn de gevolgen voor u?

Het zorgprestatiemodel werd twee jaar geleden al aangekondigd, maar wordt 1 januari 2022 eindelijk van kracht. In de blog bespreken we drie voordelen van het nieuwe model, maar we stellen ook vijf vragen waarover u alvast kunt nadenken om goed beslagen ten ijs te komen, namelijk:

  • In welke tijdseenheden heeft u uw zorg ingedeeld?
  • Hoe strikt houden uw zorgverleners zich aan uw planning?
  • Heeft u in kaart hoe u dezelfde omzet behaalt met het nieuwe model?
  • Heeft u genoeg administrateurs beschikbaar voor de transitie?
  • Welke aanvullende spelregels zijn voor mij van belang?

Wilt u weten waarom deze vragen van belang zijn? Lees de blog!

2. Derwin Kiers: ‘Declaratieproces in de zorg moet zo makkelijk mogelijk zijn’

Elke maand stellen we een medewerker van Care Expert voor en in juni lieten we business owner Derwin Kiers aan het woord. Hij vertelt over zijn visie op zorgdeclaratie en de rol die Care Expert speelt: ‘Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat klanten honderd procent van de geleverde zorg kunnen declareren’, vertelt hij. Het wegnemen van eventuele zorgen en het verminderen van administratiedruk vallen daar ook onder, want zorgorganisaties moeten doen waar ze het beste in zijn: goede zorg leveren.

Wil je meer lezen over hoe Care Expert zorgorganisaties ontzorgt? Lees de blog.

3. Zorggroep Tellus toont rechtmatigheid van zorg aan met rapportages Care Expert

Care Expert neemt voor Zorggroep Tellus de zorgdeclaratie over. Maar we nemen niet alleen de lopende financiële cliëntenadministratie over, maar leveren ook managementrapportages aan. Die rapportages leggen de basis voor de AO/IC, waardoor de feitelijkheid, juistheid en tijdigheid van geleverde en gedeclareerde zorg aantoonbaar en herleidbaar is voor de accountant.

Wilt u weten hoe wij Zorggroep Tellus ondersteunen? Lees de klantcase.

4. Jaarovergang in de zorg zonder stress? Care Expert helpt u op weg

Om zorgorganisaties te ondersteunen in hun jaarovergang deelden we al in oktober hoe u zich goed kan voorbereiden. We deelden de vijf stappen die we elk jaar samen met onze klanten doorlopen om een succesvolle jaarovergang te realiseren, namelijk:

  • Contracten afsluiten met financiers;
  • Productencatalogus vullen en invoeren in de declaratiesoftware;
  • De cliënten inclusief financiering en financier zijn bekend;
  • Werkafspraken 2022 zijn vastgelegd;
  • U heeft 2021 afgesloten.

Meer lezen over deze stappen? Lees de blog!

5. Stichting De Linde bereidt zich samen met Care Expert voor op het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering in zorgdeclaratie voor Gz, GGZ en Fz. Daarom wilde Stichting De Linde goed voorbereid zijn. Samen met Care Expert bekeek de stichting welke voorbereidingen getroffen moeten worden. Tjeerd de Jong, bestuurder bij Stichting De Linde, zegt: ‘We bedienen een bijzondere doelgroep met lange trajecten, dus wij willen scherp in de wedstrijd zitten.’

Meer lezen over de voorbereiding van de stichting? Lees hier verder.

Wilt u uw specifieke uitdagingen omtrent zorgdeclaratie bespreken? Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.