Inzicht
Het Grote Zorgdebat: samengevat voor de zorgadministrateur en financial
Na het eerste zorgdebat dat plaatsvond op 30 oktober 2023, stelde onder andere Actiz de vraag: is er wel genoeg aandacht voor de zorg bij de politieke partijen? Het eerste debat was te hoog over, vond de organisatie. Tijdens het tweede zorgdebat, oftewel het Grote Zorgdebat, kregen de partijen een herkansing. Ook drie andere partijen waren nu vertegenwoordigd. In deze blog: welke visie hebben de kandidaten op de hoge regel- en administratiedruk in de zorg? En hoe kijken wij daar tegenaan vanuit het oogpunt van zorgdeclaratie en -administratie?

Bij ‘Het Grote Zorgdebat’ betraden de volgende politici het podium: Bart van den Brink (CDA); Wieke Paulusma (D66); Fleur Agema (PVV); Nico Drost (ChristenUnie); Judith Tielen, (VVD); Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks); Jimmy Dijk (SP); Daniëlle Jansen (NSC) en Nicki Pouw-Verweij (BBB). Om de beurt kwamen de kandidaten aan het woord en gingen ze met elkaar in gesprek over vier stellingen. Wij halen de relevante zaken eruit voor de finance manager, controller en administrateur.  

Wantrouwen en spreadsheet-terreur

De meeste politieke partijen zijn het over een aantal punten heel erg eens, namelijk: er wordt gewerkt vanuit wantrouwen, waardoor de administratiedruk te hoog is en de sector niet aantrekkelijk is om in te werken. Zo spreekt Nicki Pouw-Verweij, kandidaat van BBB, over vinkjes-vermoeidheid en spreadsheet-terreur. Bart van den Brink, kandidaat van het CDA, spreekt over een administratief monster.  

Om te schetsen hoe groot dat monster is, wordt meerdere malen genoemd dat zorgprofessionals veertig procent van hun tijd aan zorgadministratie besteden. Maar het kan erger, volgens Fleur Agema, kandidaat bij PVV. Bijvoorbeeld in de zwaardere gehandicaptenzorg waar soms niet veertig, maar honderd procent van de zorgtijd wordt besteed aan administratie. “Maar we kennen onze pappenheimers”, zegt ze, “dus waarom verhogen we die tarieven niet?”  

Belonen op basis van resultaat

Bas van Nieuwkerk, directeur Care Expert, volgde het debat en licht toe: “Om het vertrouwen te verhogen moeten we zorg belonen op basis van resultaat: de vooruitgang of de kwaliteit van leven. Dat is namelijk net zo meetbaar als meten op input, oftewel hoeveel uur van welke zorg wordt geleverd. Daarmee stimuleer je het vertrouwen in de zorgprofessional dat hij doet wat goed is voor de cliënt of patiënt, en hoef je niet te sturen op hoeveel minuten welke zorgprofessional werkt.”

De politieke partijen hebben ook ideeën hoe we af kunnen van de administratiedruk. Zo vertelt Jimmy Dijk, kandidaat bij de SP, dat administratiedruk is ontstaan omdat de overheid is ingericht als een bedrijf. Daardoor wordt zorg in tijd en geld uitgedrukt. Hij stelt daarom voor om de marktwerking uit de zorg te halen. Julian Bushoff, kandidaat bij GroenLinks-PvdA, heeft een praktische tussenstap: de jaarverantwoording voor kleine zorgorganisaties weglaten.

Care Expert bij Het grote zorgdebat
Hendrik Hulleman en Joke Harmsen van Care Expert waren live aanwezig bij het Grote Zorgdebat.

Niet per minuut maar per cliënt declareren

Nico Drost, kandidaat bij de ChristenUnie, heeft nog twee concrete maatregelen: enerzijds moet de wijkverpleging niet per minuut declareren, maar per cliënt. Daarnaast moeten cliënten niet vermoeid worden met een herindicatie. Eén indicatie is genoeg. Wieke Paulusma, kandidaat bij D66, zegt dat administratie nooit weggaat, al realiseert ze zich ook dat de administratie nu gebaseerd is op wantrouwen. Zij focust het liefst op welke informatie nodig is om kwaliteit in de zorgbehandeling te garanderen.

“Natuurlijk blijft administratie altijd nodig”, licht Van Nieuwkerk naderhand toe. “Maar de realiteit is nu zo complex en aan verandering onderhevig, dat zorgorganisaties een zeer gespecialiseerde administrateur nodig hebben om met alle wijzigingen mee te gaan. En om te bewijzen dat alle zorg rechtmatig verleend is, bijvoorbeeld in de jaarverantwoording. Niet elke zorgorganisatie heeft zo’n administrateur in huis. Tel daarbij de intensieve registratieverplichting voor zorgverleners op. Die gaat ten koste van de zorgtijd. Dan is het niet gek dat zorgorganisaties overlopen.”

Beperking in financiële beweegruimte

“Zorgorganisaties die in hun zorgdeclaratie niet ondersteund worden door inhoudelijke specialisten zoals van Care Expert, krijgen hun zorgdeclaraties niet allemaal op tijd en correct ingediend, toegekend en uitgekeerd. Minder goedgekeurde declaraties kunnen zelfs leiden tot korting in hun budget, waardoor er nóg minder zorguren kunnen worden ingezet. De regeldruk benadeelt daarom dus óók de financiële beweegruimte van zorgorganisaties. Alleen lijkt dat besef bij sommigen te ontbreken. Niet alleen in dit debat, soms ook bij zorgorganisaties zelf.”  

“Ook daarom”, herhaalt Van Nieuwkerk, “ben ik voor vrijheid in besteding. Je controleert kwaliteit door te kijken naar het resultaat van een behandeling. Dan krijg je een systeem dat gericht is op vertrouwen, dat minder regeldruk geeft én dat controleerbaar is. Helaas is zo’n verandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Gelukkig kunnen zorgorganisaties nu zélf al aan de slag om de administratiedruk te verminderen.”

Altijd up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving

Hij gaat verder: “Dat kan bijvoorbeeld door een slimme digitale oplossing te gebruiken. Een tool die altijd werkt volgens de laatste wet- en regelgeving en die naadloos aansluit op het zorgaanbod van een organisatie. Dit bieden wij met Care2Declare. Alleen zit de meerwaarde wel écht in de gespecialiseerde service en ondersteuning die wij daarbij bieden, in de mate die het beste bij de klant past. Een andere mogelijkheid is dat organisaties hun declaratie volledig laten verzorgen door onze declaratiespecialisten. Wij kennen onze weg in de wet- en regelgeving én nemen het contact met financiers en instanties over. Daarmee schakelen wij sneller. Zo garanderen we honderd procent gedeclareerde en uitbetaalde zorg. Hoe dan ook, organisaties halen met onze dienstverlening letterlijk méér uit hun zorgdeclaraties. Dat kun je in deze tijd eigenlijk niet laten liggen.”

Wilt u ook met minder moeite méér halen uit uw zorgdeclaraties?

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.