Inzicht
Het Gezondheidszorgdebat: wie maakt de zieke zorgsector beter?
Op 22 november gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor ons en onze klanten is het natuurlijk belangrijk welke plannen de politieke partijen hebben voor de zorgsector. Care Expert volgde daarom op 30 oktober 2023 het eerste gezondheidszorgdebat. We bespreken in dit blog de relevante zaken uit het debat en geven onze eigen visie op hoe zorgorganisaties meer grip krijgen op zorgdeclaratie.

Bij ‘Het Gezondheidszorgdebat 2023’ betraden de volgende politici het podium: Sophie Hermans (VVD), Mona Keijzer (BBB), Fleur Agema (PVV), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Bart van den Brink (CDA). Wieke Paulusma (D66) moest helaas afzeggen. Wij keken mee en haalden de relevante zaken voor de controller en administrateur eruit.  

Hoewel tijdens het debat grotendeels werd gesproken over het ontvangen van de juiste zorg en het kunnen betalen van die zorg door de burger, werd ook de wens uitgesproken om het vooral ‘allemaal eenvoudiger’ te maken. Daar zijn onze klanten het mee eens, weten wij. Maar hoe denken deze partijen dat te realiseren en wie is daarvoor verantwoordelijk? Daarover liggen de partijen – zoals verwacht – niet op één lijn.  

Een dubbele vergrijzing: hoe gaan we dat oppakken?

De uitdaging waar de zorg voor staat, is groot: we hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Zorgprofessionals gaan met pensioen en het aantal Nederlanders dat vanwege hun leeftijd zorgbehoevend wordt, groeit eveneens. Mona Keijzer, kandidaat van BBB, ziet dat zorgprofessionals ‘gillend’ wegrennen door een te hoge administratielast, veroorzaakt door papieren molens en te weinig standaardisering. Fleur Agema, kandidaat bij PVV is het hiermee eens. Volgens Agema moet er meer gestandaardiseerd, geautomatiseerd en afgeschaft worden.  

Terugkijkend op het debat zegt Bas van Nieuwkerk, directeur bij Care Expert, hierover: “Als we sec kijken naar zorgdeclaratie en -registratie, dan is standaardisatie zeker gewenst. We zijn een heel proces georiënteerd land geworden. We ‘over-controleren’ en dat leidt tot overbelasting van onze zorgverleners. Voor administrateurs is het niet veel beter, zeker omdat ze altijd moeten meebewegen met de veranderingen in wet- en regelgeving. Natuurlijk willen financiers weten waar het geld aan wordt besteed, maar zonder standaardisatie van data en financieringsstromen blijf je in administratieve cirkels ronddraaien.”

De overheid moet faciliteren en stimuleren

De partijen zijn verdeeld over wie aan zet is om deze administratielast te verlichten en de sector weer aantrekkelijker te maken. PVV en BBB zien vooral een rol weggelegd voor zorgorganisaties, terwijl CDA, VVD en GroenLinks-PvdA ook een rol zien voor de overheid. “De overheid moet faciliteren en stimuleren”, aldus Julian Bushof van GroenLinks-PvdA, “maar of een innovatie ook echt waarde toevoegt, is aan de zorgprofessional om te bepalen”.  

“Als we kijken naar het administratieve proces, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de administratielast en het aantrekkelijker maken van de sector, bij zowel de zorg als de overheid”, licht Van Nieuwkerk na het debat toe. “Ik denk dat we afspraken moeten maken op basis van resultaat, niet hoe de zorg wordt ingevuld. Dan krijg je een systeem dat meer gericht is op vertrouwen, maar wat evengoed controleerbaar is.”

Bijkomen van de vorige stelselwijziging

Bart van den Brink, kandidaat bij CDA, zegt in het debat dat een stelselwijziging niet wenselijk is, “omdat we nog moeten bijkomen van de vorige stelstelwijziging”. Gezien de context waarin hij dit zei, doelt hij zeer waarschijnlijk op de overgang van Wmo en Jeugdzorg naar de gemeenten. Zijn partij pleit voor een regionale zorgdriehoek waarmee concurrentie tussen zorgorganisaties wordt verminderd en een betere samenwerking wordt afgedwongen. Fleur Agema daarentegen stelt een ouderenwet voor waarmee alle zorg aan ouderen gedeclareerd kan worden.  

“Welke impact beide voorstellen hebben op zorgregistratie en -administratie blijft te bezien”, licht Van Nieuwkerk naderhand toe. “Wetten zijn nodig, maar maken zorgdeclaratie complex. De praktijk is nu eenmaal weerbarstig en aan verandering onderhevig, maar dat is niet te vangen in nóg meer regels. Ik ben voor méér vrijheid in besteding, waarbij gecontroleerd wordt op de kwaliteit van de geleverde zorg. In de realiteit waarin we nu zitten, heb je als zorgorganisatie een zeer gespecialiseerde administrateur nodig om mee te gaan met alle wetswijzigingen. Maar ook om te snappen hoe je alle zorg die je rechtmatig hebt verleend, op tijd en correct declareert.”

“Door complexiteit en administratiedruk is het dus niet gek dat zorgorganisaties die bij Care Expert komen, niet altijd alles op orde hebben”, vervolgt Van Nieuwkerk. “Wij kunnen soms tienduizenden tot wel tonnen euro’s aan rechtmatig verleende zorg achterhalen door de gemaakte uren alsnog te declareren. Wij hebben het inzicht en de contacten om zorgorganisaties daarmee te helpen, én om te laten zien waar ze nog kunnen winnen ten goede van hun cliënt. Maar dan moeten ze wel openstaan om die administratiedruk aan te pakken. Gelukkig kunnen wij ze daarbij helpen.”

Wil je ook grip op zorgdeclaratie?  

Dit verslag is slechts een beknopte weergave van alle standpunten die werden uitgedragen. Kijk het hele debat hier terug. Op maandagavond 13 november gingen nog eens negen politieke partijen met elkaar in discussie tijdens Het Grote Zorgdebat 2023 in Utrecht. Dit tweede debat werd ondersteund door enkele grote brancheverenigingen uit de zorg. Wij waren zowel ter plekke als online aanwezig. Ons verslag leest u hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.