Inzicht
Goede voornemens voor 2023: wees kritisch op uw zorgadministratie
2022 was weer een turbulent jaar. We zagen oorlog, stijgende gasprijzen en algehele inflatie. Ook was er een tekort aan specialisten en experts, zowel in de zorg als op administratieve functies. Daarom stellen we voor om van 2023 het beste jaar tot nu toe te maken! Stap 1: wees kritisch op uw zorgadministratie! Hoe u dat doet? Volg deze goede voornemens en u creëert meer stabiliteit voor uw organisatie.

Afgelopen jaar werd wederom getekend door een wereldwijde ontwikkeling. Maar waarbij de zorgen over COVID19 steeds verder afnamen, merkten we in 2022 de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast hebben we in Nederland met een war on talent te maken, waarbij organisaties met moeite experts kunnen vinden. Deze twee ontwikkelingen hebben ook direct invloed op zorgorganisaties.

Goede voornemens voor uw zorgadministratie

Enerzijds zien we dat stijgende gasprijzen en algehele inflatie impact hebben op de kosten die zorgorganisaties maken. Dat betekent dat zorgorganisaties een steeds krappere balans kunnen opmaken. Anderzijds heeft ook de zorg last van het tekort aan specialisten. Niet alleen de vacatures aan de zorgkant staan langer open dan wenselijk. Ook de zorgadministratie functies kunnen met moeite gevuld worden.

Maar we willen het jaar natuurlijk niet afsluiten in mineur. En dat is wat ons betreft ook niet nodig. Als u de juiste keuzes maakt in 2023, dan haalt u alles uit de budgetten en specialisten die u heeft. Daarom stellen we drie goede voornemens voor die u gaan helpen om nog strakker op uw budgetten te zitten en meer stabiliteit voor uw organisatie te realiseren:

1. Focus op uw kerntaak

Het is een illusie dat uitbesteden altijd meer geld kost dan alles in huis oplossen. Het kan zeker duurder lijken. Bijvoorbeeld als u het salaris van uw medewerker op de zorgadministratie vergelijkt met het bedrag dat u betaalt voor het uitbesteden. Maar u vergeet dan een hele reeks aan kostenposten die u niet heeft als u uitbesteedt. Zoals de kosten die u maakt als u een medewerker wilt aannemen. Of de kosten voor de accountantscontrole of het missen van omzet vanwege het gebrek aan inzicht.

Maar vergeet ook niet de vraagstukken waarmee u te maken krijgt op de lange termijn. Bijvoorbeeld: hoe zorgt u ervoor dat u niet achter komt te lopen doordat uw medewerker ziek wordt of met vakantie gaat? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerker altijd up-to-date is volgens de laatste wet- en regelgeving? En dat die medewerker weet om te gaan met uitzonderingen?

Onder aan de streep is het uitbesteden van uw zorgadministratie, dat niet tot uw kerntaak behoort, een aantrekkelijkere businesscase dan het zoeken van een eigen expert. Maar u hoeft ons niet op onze blauwe ogen te geloven. In dit document kunt u de businesscase voor uw organisatie opstellen zodat u zeker weet dat u zonder zorgen uw zorgadministratie kunt uitbesteden.

2. Voorkomen is beter dan genezen, ook in zorgadministratie

Om uw administratie- én zorgspecialisten in te kunnen zetten op kerntaken, zoals het leveren van zorg of bedrijfsvoeringstaken, is efficiëntie onmisbaar. Maar we hebben het niet over efficiëntie in de zin dat alles sneller moet en u steeds minder tijd heeft voor de cliënt. In tegendeel, door bijvoorbeeld te zorgen dat u alleen datgene registreert dat u nodig heeft voor de zorgdeclaratie en verantwoording.

Maar! Zorg wel voor een compleet overzicht in uw zorgadministratie over welke zorg u wanneer en aan wie heeft geleverd volgens welke wetgeving. Dat klinkt logisch, maar soms vergeten zorgorganisaties dat subsidie ook valt onder een te verantwoorden financiering. Zelfs als een gemeente in eerste instantie weinig verantwoording vraagt, is het slim om voorbereid te zijn als die gemeente van mening veranderd.

Het goede voornemen is: voorkom dat u gegevens mist, zodat u zeker weet dat u ook in 2023 alle geleverde zorg, via welke financiering dan ook, gefinancierd kan krijgen. Lees daarom deze blog over de vijf redenen waarom u geleverde zorg voor een subsidie beter wel kunt registreren.

3. Verbeter de relatie met uw debiteuren

Zeker als u zorg levert volgens het zorgprestatiemodel, is afgelopen jaar veel veranderd voor u én uw cliënt. Cliënten in gecontracteerde zorg betalen alleen hun eigen risico, maar als u cliënten heeft in de ongecontracteerde zorg, dan moeten zij zelf handelingen uitvoeren. Door het zorgprestatiemodel kunt u nu per maand factureren, maar dat betekent ook dat uw cliënten eens per maand handelingen moeten uitvoeren.

Door een goede relatie op te bouwen met uw debiteuren, zorgt u ervoor dat uw cliënten minder vragen hebben en dat ze u sneller weten te vinden als de factuur niet wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Maar goed debiteurenbeheer is niet alleen fijn voor de cliënt: u trekt uiteindelijk ook aan het lange eind omdat u natuurlijk uw geleverde zorg sneller vergoed krijgt.

Maak beter debiteurenbeheer één van uw goede voornemens voor 2023, zodat een win-winsituatie creëert waarbij uw debiteuren niet met vragen blijven zitten en u op tijd betaald krijgt. Lees hier over de vijf stappen die u kunt zetten om uw debiteurenbeheer naar een hoger plan te trekken!

We wensen u alvast een heel gezond en stabiel 2023 toe! Met cliënten die de zorg krijgen die ze verdienen, debiteuren en financiers die op tijd betalen en ruimere budgetten voor u.

Wilt u ondersteuning om van 2023 uw beste jaar tot nu toe te maken? Neem dan contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.