Inzicht
Goed voorbereid het nieuwe jaar in? Houd met deze wijzigingen rekening
2022 brengt een reeks wetswijzigingen voor de gezondheidszorg met zich mee, zoals het zorgprestatiemodel voor de GGZ en het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg. Daar schreven we al over. Maar welke andere wijzigingen zitten eraan te komen en welke meevallers staan op stapel voor het nieuwe jaar? De belangrijkste wijzigingen delen we in deze blog, maar als u meer wilt weten, meld u dan aan voor het webinar.

Wilt u meer weten over het zorgprestatiemodel? En hoe wij klanten ondersteunen in de overstap naar het model? Lees hier verder.

Werkt u in de jeugdzorg en bent u benieuwd wat het nieuwe woonplaatsbeginsel inhoudt? Lees dan deze blog.

Om ervoor te zorgen dat de juiste zorg de juiste financiering krijgt, wordt elk jaar de wet- en regelgeving in de zorg verder aangescherpt. Zoals in het geval van het woonplaatsbeginsel: het oude beginsel leidde in veel gevallen enkel tot onduidelijkheden. Daarom werd de wet aangescherpt en zijn nu de gemeente waar de jeugdige staat of voor opname stond ingeschreven verantwoordelijk. Zo werden ook andere wetten aangescherpt:

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel gaat pas per 1 januari 2022 van start, maar er zijn nu al aanvullende wijzigingen die het toewijzen van de zorg aan de juiste wet moet vereenvoudigen. Het gaat om de Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf die de Checklist Langdurige GGZ gaat vervangen. De nieuwe checklist moet duidelijk maken of een patiënt na 365 dagen nog aanspraak maakt op een GGZ-behandeling met verblijf of doorgezet moet worden naar de Wlz.

De checklist wordt per 1 januari 2022 vervangen en u kunt die hier vinden.

Wet langdurige zorg

Er staan zestien grotere en kleinere wijzigingen voor de Wet langdurige zorg gepland voor 1 januari 2022. Zo zijn tarieven voor zzp-, vpt- en mpt-prestaties gewijzigd, zijn er nieuwe prestaties voor beveiligde zorg gedefinieerd, net als nieuwe prestaties voor een medische verklaring. Ook wordt een aparte logeerprestatie en -tarief geïntroduceerd voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb).

Ook andere tarieven en prestaties worden (tijdelijk) aangepast, zoals voor chronische ademhalingsondersteuning, crisiszorg verpleging en verzorging, en dagbesteding ghz en ggz wonen. Voor gespecialiseerde zorg wordt het mogelijk om kosten voor cliënten uit de ‘laag volume, hoog complexe zorg’ doelgroep, die verblijven in een expertisecentrum, te bekostigen.

Andere Jw- en Wmo-wijzigingen per 1 april 2022

Op 1 april 2022 wordt release 3.1 van zowel de iWmo en de iJw gelanceerd. Het is volgens Zorginstituut Nederland een kleine release omdat het voornamelijk verduidelijkingen betreft. Als het bijvoorbeeld gaat om het Verzoek om Toewijzing (VOT) kunnen nu generieke en aspecifieke toewijzingen met budget via een VOT aangevraagd worden. Tevens wordt het vermelden van een einddatum bij trajecten optioneel.

Ook worden wijzigingen doorgevoerd op basis van het nieuw woonplaatsbeginsel. Het gaat om het sturen van een afwijzing op een VOT binnen twee weken na indiening. Ook moet de gemeente bij de afwijzing aangeven welke dan wel verantwoordelijk is. Het beginsel gaat natuurlijk al 1 januari 2022 in en dus kunnen gemeenten al vanaf die datum voldoen aan deze eis, maar vanaf 1 april 2022 wordt dit verplicht.

Lees het wijzigingsdocument van het Zorginstituut hier.

Compensatie meerkosten Corona sociaal domein

Helaas houdt de pandemie langer aan dat verwacht. Daarom is de VNG met het Rijk in overleg over de vergoeding van meerkosten in het sociaal domein door de coronacrisis. Het gaat daarbij om de meerkosten die zorgaanbieders in 2021 maakten om de zorg te continueren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in 2021 in dat domein alleen al €136 miljoen meer kosten zijn gemaakt. Maar ook is met het Rijk afgesproken dat voor het eind van dit jaar afspraken worden gemaakt over 2022.

Wilt u hier meer over lezen? Kijk op de website van de VNG.

Wilt u goed voorbereid het nieuwe jaar in? Volg het webinar!

Op 25 november 2021 organiseert Care Expert een webinar over het woonplaatsbeginsel, andere wetswijzigingen en een goede jaarovergang. Bent u klant bij ons? Meld u dan snel aan!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.