Inzicht
Geen omzet mislopen? Wacht niet te lang met de jaarafsluiting van 2020
Omdat afgelopen jaar zo bijzonder was, is het goed om niet al te lang te wachten met de jaarafsluiting van 2020. Enerzijds omdat u misschien meer of andere informatie moet aanleveren in verband met COVID-19. Anderzijds omdat u misschien zorgdeclaraties heeft laten liggen vanwege de turbulente tijden. Met een goede jaarafsluiting weet u zeker dat u voor 2020 geen omzet misloopt en 2021 met een schone lei kan beginnen.

Bent u klant bij ons? Dan nemen Care Expert en KPMG u in het webinar op 21 januari mee hoe u de jaarafsluiting van 2020 kunt laten verantwoorden. Een accountant van KPMG neemt u mee in de ins en outs van verantwoording. Wij vertellen u vervolgens hoe Care2Declare u ondersteunt in de jaarafsluiting en de verantwoording, zoals welke data u waar kan vinden en wanneer hoe kunt overgang tot de jaarafsluiting.

Wat bepaalt u met de jaarafsluiting van 2020?

Een goede jaarafsluiting helpt u om te bepalen of de geleverde zorg rechtmatig verleend, en correct en op tijd is gedeclareerd. Ook weet u of de financier de toegekende bedragen ook heeft uitbetaald. U maakt daarvoor in de jaarafsluiting een vergelijking tussen de geregistreerde zorg en de gedeclareerde zorg. Komen deze overeen? Zo niet, waar kunt u nog declareren?

U kijkt vervolgens of de zorg volgens het contract is geleverd, zodat u zeker weet dat de zorg rechtmatig is verleend. Ook bekijkt u de gemaakte tariefafspraken en controleert u of de zorg ook volgens die afspraken is verleend. Is dat niet zo? Hoe kunt u dat verklaren en verantwoorden? U bepaalt zo niet alleen of alles goed is gegaan en hoe u afwijkingen kunt verklaren, maar ook hoe u dat in de toekomst kunt verbeteren.

Geleverde zorg alsnog declareren

Als blijkt dat bepaalde zorg wel geleverd, maar niet gedeclareerd is, dan kunt u kijken of dat nog kan. Ook kunt u bepalen of u afgekeurde declaraties alsnog correct kunt indienen. U moet daarvoor eerst weten onder welke wet deze zorg valt, want de termijnen verschillen. Zeker als u de oorspronkelijke declaraties nog niet heeft ingediend, dan wilt u niet te lang wachten, want in veel gevallen moet de declaratie snel volgen op het zorgmoment.

Dit zijn de termijnen per wet:

  • Wlz: u moet de declaraties uiterlijk op de zeventiende werkdag van de opvolgende maand insturen. Correcties en nacalculaties daarentegen kunt u tot 31 maart van 2021 opsturen;
  • Wmo en Jeugdwet: net als met de Wlz kunt u declaraties tot op de zeventiende dag van de volgende maand en nacalculaties tot 31 maart 2021 indienen. Wilt u toch proberen om verlate declaraties alsnog in te dienen? Neem dan contact op met uw gemeente. Maar wees u ervan bewust dat uw kansen beperkt zijn;
  • Zvw: neem contact op met uw zorgverzekeraar, want de termijn waarop u declaraties en correcties daarop kunt indienen verschilt per verzekeraar.
  • Forensische zorg: u kunt tot op de achttiende dag van de volgende maand zorgdeclaraties indienen. Ook voor correcties moet u snel zijn: daarvoor heeft u tot op de achttiende dag van 2021.

Wat is anders aan de jaarafsluiting van 2020?

U brengt voor de jaarafsluiting van 2020 niet alleen in kaart welke zorg u geleverd heeft, maar ook welke zorg u niet of anders heeft geleverd. Dit in verband met de COVID-19 compensatie. Hoe uw financier hiermee omgaat, verschilt zowel per gemeente als zorgkantoor. Wilt u zeker weten dat u gegevens op de juiste manier in kaart heeft gebracht en of u gecompenseerd wordt? Neem dan contact op met uw financier.

De jaarafsluiting van 2020 gebruikt u voor de verantwoording door de accountant. Omdat dit jaar zo bijzonder was, hebben we daarom een accountant van KPMG uitgenodigd om de verantwoording verder toe te lichten. Hij vertelt bijvoorbeeld over hoe u de gemiste of veranderde zorg moet verantwoorden, zodat u zeker weet dat uw financier u compenseert. Bent u klant bij ons en wilt u 2020 goed afsluiten en verantwoorden? Meld u aan voor de webinar op 21 januari. U ontvangt hier binnenkort per mail een uitnodiging voor!

Wilt u hulp bij de jaarafsluiting van 2020? Neem contact op om te bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.