Inzicht
Founding story
Het verhaal van Care Expert gaat verder terug in de tijd dan velen misschien zullen denken. Het begint in de jaren ’80, toen telefoons nog draaischijven bevatten en we muziek op cassettebandjes via een walkman afspeelden. Ben je ver na deze tijd geboren? Zoek het dan gerust even op, op internet...

Startup in de 80-ies
De schoonvader van huidig directeur Bas van Nieuwkerk, stond aan de wieg van Care Expert. Nadat Frans Tolsma in 1982 van de universiteit kwam, was hij werkzaam in het maatschappelijk veld in Twente. Hij kreeg de schone taak om drie organisaties te fuseren tot één zorgorganisatie en om deze daarna financieel gezond te houden. In deze functie kwamen zijn twee grote interesses, budgetfinanciering en automatisering, bij elkaar. Deze ervaring gaf hem het duwtje om zijn eigen bedrijf te beginnen: Care Systems Associates (CSA).  

Zoals een echte startup in die tijd betaamt, renoveerde Frans de kelder tot kantoor en legde een computernetwerk aan gebaseerd op het destijds baanbrekende internetprotocol. Over deze digitale verbinding - met slechts een fractie van de snelheid die we vandaag de dag gewend zijn - synchroniseerde hij zijn databases en wisselde hij gegevens uit tussen verschillende informatiesystemen.  

Van CSA naar TTS
Onder de naam CSA ontwikkelde Frans software voor hotels, alarmcentrales en verzorgings- en verpleeghuizen. Dat laatste bleek het meest succesvol en dat ontwikkelde Frans door tot ResidentCare: een systeem voor het automatiseren van financiële processen voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de verantwoording naar de zorgkantoren. In de jaren die volgden veranderde CSA twee keer van naam: eerst naar Tolsma Trading Software (TTS) en daarna naar Technology To Serve. Dit keer bleef de afkorting heel praktisch hetzelfde.  

Midden jaren negentig kwam dochter Laura na haar afstuderen in het bedrijf om haar vader te ondersteunen. Frans had de visie en Laura de daadkracht om ResidentCare naar klanten te brengen. Ook zorgde Laura voor service en support.  

ResidentWeb: volledig digitaal dossier
Eind jaren negentig werd ResidentCare al door tal van verzorgings- en verpleeghuizen gebruikt. Dit bleef niet onopgemerkt. Een beleidsambtenaar van VWS nodigde TTS uit voor een landelijke pilot voor de 'invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier’. Zo legde ResidentCare in 2005 het fundament van het ECD genaamd ResidentWeb: een cliëntdossier met volledig digitale verantwoording, iets dat tot 2005 nog overal op papier werd bijgehouden. Niet slecht voor de luis in de pels die TTS destijds was.

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, Menselijk gezichtAutomatisch gegenereerde beschrijving
Laura (links), Hugo (midden) en Jeanette Tolsma (rechts) tekenen bij de notaris.

Frisse wind
In 2006 kwam ook Hugo Tolsma aan boord om zus Laura en vader Frans te helpen met de acquisitie van nieuwe klanten voor ResidentWeb. Al snel deed Frans een stap terug en ging met een gerust hart met pensioen.  

Niet veel later ontmoette Laura haar toekomstige man: Bas van Nieuwkerk. Hij was onder de indruk van haar passie voor de zorg en haar drive waarmee ze mensen méé kreeg. Maar met de kennis en ervaring die Bas had opgedaan bij ADP en KPN, had hij zelf ook een paar ideeën voor het bloeiende familiebedrijf en de zorg in Nederland...

Het mag niet uitmaken met welk ECD een zorgorganisatie werkt om het beste resultaat uit het declaratieproces te kunnen halen.

Nieuw hoofdstuk: Care Expert
Eén van die ideeën was het ontwikkelen van een innovatieve dienst voor declaratieverwerking. Hiertoe richtten Laura, Hugo en Bas in oktober 2011 Care Expert op. Kort daarna trad ook Derwin Kiers toe als partner. Hugo vervolgde vanaf 2014 buiten het bedrijf zijn eigen weg.  

Afbeelding met kleding, persoon, Menselijk gezicht, overdektAutomatisch gegenereerde beschrijving
Van links naar rechts: Derwin, Bas, Jeanette, Frans en Laura (voorgrond).

De declaratiedienst werd in eerste instantie aangeboden in het ECD ResidentWeb. Maar net als schoonpa Frans, had ook Bas een sterke visie. Het mocht volgens hem niet uitmaken met welk ECD een zorgorganisatie werkt om het beste resultaat uit het declaratieproces te kunnen halen. Want zorgorganisaties moesten hun zaken beter op orde brengen, zag hij. In 2015 startten Bas en Derwin met de ontwikkeling van gespecialiseerde declaratiesoftware die met elk ander systeem kon integreren. SaaS-oplossing Care2Declare was een feit.

Een zwarte bladzijde
Laura droeg het directeurschap van TTS over aan Bas, inmiddels haar echtgenoot. Zij wilde zich richten op het gezin en het veroorzaken van verandering in de markt. De verandering die zich in werkelijkheid aandiende, was echter van een heel andere orde.

In januari 2016 werd Laura overvallen door de diagnose kanker. Ze geloofde tot het einde dat zij de ziekte kon overleven. ‘Dat zat in haar karakter. Ze bleef mensen verbinden en zich inzetten voor de zorg. Ondanks de vele behandelingen en de pijn zag ze overal nog kansen. Ze heeft pas op het laatste moment losgelaten.’ Laura overleed op 26 maart 2019. Haar spirit leeft voort binnen Care Expert: haar bezieling en (levens)wijsheid zijn nog steeds twee belangrijke kernwaarden.

Het einde van TTS
In ECD-leverancier Myneva vond Bas eind 2020 een overnamepartner voor TTS en alle gebruikers van ResidentWeb: meer dan 100 organisaties in de langdurige zorg. Inmiddels is ResidentWeb volledig uitgefaseerd en is het boek TTS gesloten. Myneva is vandaag de dag een zeer gewaardeerde partner van Care Expert. We delen een flink aantal klanten: via een integratie tussen het ECD van Myneva en onze software Care2Declare maken zij gebruik van de declaratieoplossing en de dienstverlening van Care Expert.  

Alle focus op Care Expert
Care Expert ontwikkelde zich onder leiding van Bas en Derwin tot dé declaratiespecialist voor zorgaanbieders in alle zorgdomeinen binnen care. Daar kwam in 2023 het volledige domein van de medisch-diagnostische laboratoria bij.  

Afbeelding met kleding, persoon, Menselijk gezicht, pakAutomatisch gegenereerde beschrijving

Anno 2024 levert Care Expert een compleet en hoogwaardig dienstenpakket: declaratieverwerking, persoonlijke ondersteuning, procesoptimalisatie, rapportages, consultancy, detachering en aanvullende administratieve dienstverlening rondom het declaratieproces. Declaratieprogramma Care2Declare kan bovendien naadloos integreren met alle ECD’s, EPD’s, LIS’en, boekhoudprogramma’s en BI-tooling.  

De inzet van toegewijde collega’s en de kracht van een hecht team mogen niet worden onderschat.

Familiegevoel
Het getuigt van ondernemersgeest en doorzettingskracht om een visie ondanks zware tijden werkelijkheid te kunnen maken. Hierbij mag de inzet van alle toegewijde collega’s - intussen zo'n 35 - en de kracht van een hecht team niet worden onderschat. En hoewel Bas nog als enige uit de familie aan het roer staat, blijft het familiegevoel onderdeel van de bedrijfscultuur.  

Afbeelding met kleding, schoeisel, persoon, glimlachAutomatisch gegenereerde beschrijving

Jubileum
Eind april 2024 werd het 12,5-jarig bestaan van Care Expert gevierd met alle collega’s. Van een besloten rondleiding in Museum de Fundatie - via een spontane tussenstop in een bruine kroeg - met een dubieuze discobus naar een sfeervol restaurant aan het water, waar de onnavolgbare fratsen van een vingervlugge goochelaar ons verrasten. Zo blijven we op zoek naar inspiratie, uitdaging en verbinding.

Van Hugo kreeg Bas een artistieke schets cadeau van de foto waarop hij samen met Laura en Hugo in 2015 is vereeuwigd toen Laura het directeurschap van TTS aan hem overdroeg. Deze schets heeft een speciaal plekje gekregen op het kantoor in Zwolle.

Het familiegevoel blijft onderdeel van de bedrijfscultuur.

Klaar voor de toekomst
Bas en Derwin kijken met vertrouwen en ambitie naar de toekomst: Care Expert en Care2Declare staan als een huis en de technologische mogelijkheden zijn ongekend. De perfecte mix om het verschil te maken voor nóg meer zorgaanbieders in Nederland.  

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.