Inzicht
Financieel gezond in 2024? Begin nu met uw voorbereiding
Als u zeker wilt zijn dat uw organisatie ook in 2024 financieel gezond is, dan bereidt u ten eerste komend jaar goed voor. Een goede en tijdige start voor 2024 begint nu! Gelukkig staan weinig wijzigingen op de planning, zodat u alleen rekening hoeft te houden met uw eigen afspraken. Ten tweede plant u nu alvast de jaarafsluiting van 2023 in. Doorloop de stappen in deze blog om zowel de overgang als de afsluiting goed te laten verlopen.

Een soepele jaarovergang begint nu

De grootste wijzigingen voor 2024 zijn te vinden in de Forensische zorg, maar ook voor de andere wetten vindt u kleine wijzigingen zoals andere tarieven. Ook worden voorbereidingen getroffen voor cliëntgerichte vergoeding in de wijkverpleging, in de loop van 2024 moeten al clientprofielen worden gevuld, zodat eind 2024 voor elke client een profiel aanwezig is. Daar kan dus op 1 januari 2024 al mee gestart worden.

Veranderingen voor GGZ en Fz

Voor GGZ en Fz gelden de volgende veranderingen:

 • Voor een langer durend consult in de psychodiagnostiek komt een toeslag voor meer tijd;
 • De huidige tarieven zijn geïndexeerd en de transitieprestatie blijft ook in 2024 beschikbaar;
 • Er is een nieuwe consultatiefunctie waarmee de zorgaanbieder betaald krijgt voor afstemming met sociale teams vanuit de gemeente;
 • Een vaststelling van één tarief voor psychiaters in plaats van het hoog- en laagtarief dat eerder gold.

De grootste wijziging is natuurlijk de overstap naar het digitale Fz-berichtenverkeer. Vanaf 1 januari 2024 wordt het gebruik van berichtenverkeer via VECOZO verplicht. Bent u nog niet over?

Wetswijzigingen in Wmo en Jeugdwet

In de Wmo en Jeugdwet wordt enkel de eigen bijdrage van de cliënten aangepast. Daarvoor hoeft u geen wijzigingen door te voeren, behalve natuurlijk de afspraken die u zelf maakt met uw financiers.

Wetswijzigingen in wijkverpleging en Zvw

Op dit moment zijn er geen wijzigingen die van invloed zijn op de declaraties, maar vanaf 2024 wordt toegewerkt naar het werken met cliëntprofielen. Door te werken met profielen willen de veldpartijen meer ruimte creëren voor het organiseren van zorg rondom de cliënt, maar ook de samenwerking bevorderen tussen de wijkverpleging de domeinen daaromheen. Momenteel zijn de partijen nog niet tot een overeenkomst gekomen hoe dit er precies uit ziet, maar houd het in de gaten om direct mee te kunnen met de veranderingen.

Daarbij moet u rekening houden dat sommige verzekeraars, zoals VGZ, geen zorg meer uitbetalen wanneer deze geleverd wordt boven het zorgkostenplafond. Daarmee willen ze overbodige administratie en terugbetaling voorkomen. Lees hier daarover meer.

Veranderingen in de Wlz

In Wlz zijn ook verschillende maar kleine wijzigingen doorgevoerd. Waarover dat gaat, leest u hier.

Goede voorbereiding op de wetswijzigingen van 2024

Wilt u zeker weten dat u uw financiële situatie gezond houdt? Zorg dan dat u een soepele overgang realiseert door deze stappen te doorlopen:

Stap 1: zet uw afspraken op een rij

U maakt met uw financiers contractafspraken. Om deze afspraken goed te beleggen in uw software, zet u het volgende op een rij:

 • Financier;
 • Wat mag er op welke afdeling of AGB-code worden geleverd;
 • Afgesproken prijzen;
 • Budgetafspraken;
 • Budget- en omzetplafonds.

Stap 2: vul uw productencatalogus

Pas uw productencatalogus in uw software aan of laat dit doen door uw softwareleverancier.

Stap 3: koppel de juiste cliënten aan de juiste financiering

Door de cliënten in zorg alvast te koppelen aan de juiste financiering, weet u direct of u nog wijzigingen in berichtenverkeer kunt verwachten.

Stap 4: interne processen aanpassen

Hebben de wetswijzigingen invloed op uw interne processen? Pas dan in uw interne processen aan op wie wat uitvoert voor welke datum.

Stap 5: afsluiting van 2023

Uiteindelijk gaat u 2023 afsluiten.

En dan: de jaarafsluiting van 2023

U sluit 2023 pas af in januari 2024, maar het is goed om nu alvast in kaart te brengen welke stappen u kunt zetten om het soepel te laten verlopen. Denk aan deze stappen:

Stap 1 van de jaarafsluiting

Bepaal of u de zorg in 2023 volgens de gemaakte afspraken heeft geleverd. Breng uw tariefafspraken, termijn en voorwaarden in kaart om die te vergelijken met de geleverde zorg. Verklaar en verantwoord dit.

Stap 2 van de jaarafsluiting

U kijkt vervolgens of u de zorg die u terecht heeft geleverd ook heeft gedeclareerd. U bekijkt of de geleverde zorg overeenkomt met de gedeclareerde zorg. Is dat niet zo? Bijvoorbeeld omdat u minder gedeclareerd heeft: kunt u nog zorg declareren? En heeft u te veel zorg gedeclareerd? Kunt u aantonen en verantwoorden waarom u dat gedaan heeft?

Stap 3 van de jaarafsluiting

Declareer de zorg die u nog kunt declareren. Houd rekening met deze termijnen:

 • Wlz: u moet de declaraties uiterlijk op de zeventiende werkdag na afloop van de declaratieperiode indienen. Correcties die betrekking hebben op het voorgaande kalenderjaar dienen voor de door het zorgkantoor aangegeven datum ontvangen te zijn door het zorgkantoor. Controleer bij uw zorgkantoor wanneer dit is!
 • Wmo en Jeugdwet: de uiterlijke datum waarop u declaraties en correcties kunt indienen verschilt per gemeente. Neem contact op met uw gemeente, zij kunnen u informeren over de uiterlijke declaratiedata.
 • Zvw: neem contact op met uw zorgverzekeraar, want de termijn waarop u declaraties en correcties daarop kunt indienen verschilt per verzekeraar.
 • Zorgprestatiemodel: binnen het zorgprestatiemodel kan nog niet alles gedeclareerd worden. Spreek met uw financier af welke termijnen gelden, zowel voor u als voor uw financier. Houd voor uzelf helder welke zorg u in 2023 heeft geleverd, welke zorg gedeclareerd kan worden en welke gedeclareerde zorg nog openstaat. Neem contact op met uw financier om hier concrete afspraken over te maken.

Heeft u hulp nodig om bijvoorbeeld komend jaar voor te bereiden of dit jaar goed af te sluiten? Neem dan contact op met onze declaratiespecialisten!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.