Inzicht
Efficiënt debiteurenbeheer binnen het Zorgprestatiemodel? Zo regelt u dat!
De overstap naar het Zorgprestatiemodel is voor u als zorgorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg een grote verandering. Maar vergeet u uw cliënten niet?! Als u ongecontracteerde zorg levert binnen het Zorgprestatiemodel, dan veranderen niet alleen uw processen. Ook voor de cliënt verandert het één en ander, zoals de frequentie waarop zij facturen ontvangen. Door goed debiteurenbeheer verliest u de cliënt niet uit het oog.

Het Zorgprestatiemodel brengt een belangrijk voordeel met zich mee voor uw liquiditeit: u wordt maandelijks uitbetaald naar prestatie. In de oude situatie kon u misschien pas na maanden declareren. Door het nieuwe model kunt u maandelijks declareren en factureren. Door de nieuwe tijdseenheden krijgt u niet alleen sneller uitbetaald, maar ook vollediger. Dat heeft uiteraard een positief effect op uw cashflow.

Voordelen voor de cliënt

Het nieuwe model brengt ook voordelen met zich mee voor uw cliënten. Door maandelijks te declareren en factureren, heeft de cliënt een duidelijker overzicht over welke behandelingen hebben plaatsgevonden en hebben ze direct zicht op eventueel eigen risico dat ze moeten betalen. Hoewel dit een aangename verandering is voor cliënten in de gecontracteerde zorg, is het misschien minder welkom voor cliënten in de ongecontracteerde zorg.

Cliënten in de gecontracteerde zorg hoeven zich alleen maar zorgen te maken over het eigen risico dat ze moeten betalen over de behandeling. Cliënten in de ongecontracteerde zorg moeten echter zelf handelingen uitvoeren om zorg vergoed te krijgen van een zorgverzekeraar. Dus waar u in het verleden misschien eens per jaar een factuur verstuurde die de cliënt vervolgens moest indienen, gaat u (en de cliënt dus) dat nu elke maand doen.

5 stappen om uw debiteurenbeheer te verbeteren

In potentie levert het Zorgprestatiemodel dus liquiditeitsvoordelen op, maar als u uw debiteurenbeheer niet op orde heeft, dan sorteert u de voordelen in ieder geval niet voor uw ongecontracteerde zorg. Tegelijkertijd biedt de overstap naar het Zorgprestatiemodel u de kans om uw processen weer aan te scherpen en de communicatie met uw cliënten te verbeteren. Volg daarvoor deze stappen:

1. Betere processen vormgeven

Het Zorgprestatiemodel heeft niet alleen effect op de administratie, maar ook op de informatie die u uit de organisatie haalt. Tijdseenheden en prestaties zijn bijvoorbeeld veranderd, waardoor zorgverleners de geleverde zorg veel preciezer kunnen registreren. Maar ook worden doorlooptijden korter, dus het op tijd laten invullen en opsturen van het machtigingsformulier is cruciaal.

Hoe lopen uw processen? En waar kunt u nu al verbeteringen aanbrengen?

2. Juiste informatie op de factuur

Doordat tijdseenheden en prestaties zijn veranderd, komt er natuurlijk ook andere informatie op de factuur te staan. U wilt voorkomen dat een factuur wordt afgekeurd en dat een debiteur meerdere handelingen moet uitvoeren om zorg vergoed te krijgen. Ook al wordt de factuur gevoed met informatie uit de organisatie, controleer de facturen wel, zeker in het begin van de overstap naar het Zorgprestatiemodel.

3. Communicatie met uw cliënten

Dit is misschien wel het belangrijkste punt in uw debiteurenbeheer: het proces verandert voor u, maar ook voor uw cliënt. Neem cliënten mee in de veranderingen om ervoor te zorgen dat ze snappen wat er gebeurt en niet overbelast raken. Vertel bijvoorbeeld dat de frequentie van de facturen verandert, maar ook wat er op de factuur staat en wat er van ze verwacht wordt.

Om u te helpen, ontwikkelden de partijen achter het Zorgprestatiemodel een uitleg in eenvoudige taal, die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen communicatie. Download de PDF hier.

4. Capaciteit opschalen

Het Zorgprestatiemodel brengt veel voordelen met zich mee, maar in eerste instantie natuurlijk ook veel meer werk. Houd niet alleen rekening met de extra handelingen die u zelf moet uitvoeren omdat u vaker facturen gaat versturen. Ook heeft u waarschijnlijk extra tijd nodig om cliënten te begeleiden in het proces. Het is dan niet gek om de capaciteit van uw administratie (tijdelijk) te verhogen.

5. Denk na over uitbesteden

Wees realistisch over de werkdruk die uw administratie aan kan en in hoeverre u cliënten kan begeleiden in de verandering. Komt u er niet uit en kunt u niet de experts vinden die u nodig heeft? Dan kunt u natuurlijk uitbesteden, bijvoorbeeld bij Care Expert. Wij kunnen uw volledige debiteurenbeheer uit handen nemen, maar ook helpen in de overstap naar het Zorgprestatiemodel. Zo kunt u voor zowel ongecontracteerde als gecontracteerde zorg genieten van de voordelen die het nieuwe financieringsmodel biedt.

Wij horen graag van u, ook als u vrijblijvend wilt overleggen over debiteurenbeheer in het Zorgprestatiemodel.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.