Inzicht
De vijf ambities van Horizontaal Toezicht voor GGZ
Of u als zorgorganisatie zorg rechtmatig heeft verleend en gedeclareerd, is voor u helder, maar is uw financier het daarmee mee eens? Als u uw controle en verantwoording heeft ingericht, kunt u dat duidelijk aantonen. Toch gaat het weleens mis en om onenigheid te voorkomen werd daarom het project Horizontaal Toezicht opgezet. Wat is het? En waarom zou u ermee aan de slag moeten? Dat leest u in deze blog.

Horizontaal Toezicht werd in 2014 opgezet om de verantwoordings- en declaratieprocessen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars te vereenvoudigen. Inmiddels heeft tachtig procent van de ziekenhuizen het HT-framework overgenomen en is besloten om het project uit te breiden naar GGZ en revalidatiezorg. Voor de GGZ werden vijf ambities voor 2022 opgesteld om richting te geven aan het project. Wat betekenen die ambities? En wat heeft u eraan?

Ambitie 1: vertrouwen als basis

Op de website van Horizontaal Toezicht voor de GGZ staat dat vertrouwen het fundament is van een succesvolle samenwerking tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Het gaat hier om kunnen vertrouwen op processen, informatie en systemen. Een vertrouwen dat wordt gestaafd door audits. Dit zijn controles van die drie eenheid: processen, informatie en systemen. Als die juist zijn ingericht en kloppen met de zorg, dan ontstaat vertrouwen.

Het klinkt natuurlijk als een kunstmatige vorm van vertrouwen, maar het gaat erom dat zorgverzekeraars meer aanbodgericht kunnen gaan werken. Ze moeten meer gaan nadenken over wat ze een zorgaanbieders kunnen bieden en niet alleen maar voorwaarden neerleggen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Het uitrollen van Horizontaal Toezicht zal van beide partijen inspanning vragen waardoor een gelijkwaardigere relatie ontstaat.

Ambitie 2: administratieve lasten aanzienlijk verminderd

Met het project Horizontaal Toezicht wordt de ambitie uitgesproken dat de administratielast voor zorgverleners afneemt. Dat controles en beheersing naar de voorkant van het proces zijn gehaald. En dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders actief werken aan de vermindering van overbodige wet- en regelgeving. Dit is misschien nog wel de mooiste ambitie, zeker aangezien die overeenkomt met onze wens om processen te vereenvoudigen.

Een manier om uw processen te vereenvoudigen, is het onderbrengen van bepaalde controles en checks in uw applicaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat u autorisaties geeft aan de juiste personen en dat zij een handeling moeten uitvoeren voordat een declaratie ingediend kan worden. Het voordeel van het automatiseren van deze stappen is dat u controle en verantwoording borgt, wat weer vertrouwen uitstraalt naar de zorgverzekeraar.  

Ambitie 3: bedrijfsvoering op orde

Interne beheersing is een belangrijk onderdeel van Horizontaal Toezicht: zijn uw processen vastgelegd en voert u die ook volgens plan uit? In het controle framework wordt bijvoorbeeld opgenomen wie registreert, wie accordeert en wie controleert. U schrijft dit op, zodat u te allen tijde kan terugvallen op de processen. Om aan te tonen dat u de processen ook volgens plan uitvoert, doet u interne én externe audits.

Ambitie 4: direct inzicht in uitgaven

Samenwerking in de hele keten van verantwoording moet vooral leiden tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven. Het gaat hier vooral om de uitgaven van de overheid aan zorg en daarvoor moet inzichtelijk zijn voor de zorgverzekeraars welke zorg is geleverd in welke periode. U draagt bij aan dit inzicht door uw declaraties op tijd en correct te versturen. Het is aan de zorgverzekeraars om de verbinding te leggen met de maatschappij en de politiek.

Ambitie 5: gepast gebruik van zorg

De laatste ambitie draait volledig om de vraag die in controle en verantwoording altijd centraal staat: heb ik rechtmatig zorg verleend? Als zorgorganisatie heeft u natuurlijk een maatschappelijke functie en daarom is het terecht dat zorgverzekeraars die vraag stellen. Alleen kost het veel tijd en moeite als u over elk uur moet discussiëren en informatie uit uw organisatie moet ophalen om de zorgdeclaratie rond te krijgen. Daar moet Horizontaal Toezicht uitkomst in bieden.

Wat levert Horizontaal Toezicht u op?

Het implementeren van Horizontaal Toezicht vergt toewijding en focus van uw organisatie. Is dat het waard? Bedenk dat u na de implementatie geen discussies meer hoeft te voeren, geen onduidelijkheid meer is over welke informatie u moet aanleveren of wie waarvoor verantwoordelijk is. Met Horizontaal Toezicht kunt u zich aan het eind van de rit weer focussen op uw kerntaak: het leveren van zorg.

Wilt u met onze declaratiespecialisten sparren over hoe u Horizontaal Toezicht in uw zorgorganisatie kunt borgen? Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.