Inzicht
Datagedreven zorgorganisaties: haal uw quick wins uit zorgdeclaratie
Als u de vakbladen leest, dan is de term ‘datagedreven zorgorganisatie’ vast voorbijgekomen. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Wat levert het eigenlijk op? Waar het op neerkomt, is dat u inzichten uit het verleden gebruikt om betere beslissingen voor de toekomst te nemen. Het goede nieuws: u heeft die gegevens al! We laten u zien welke inzichten u vandaag al kan inzetten om betere beslissingen te nemen.

Beslissingen over de richting van een zorgorganisatie werden in het verleden veelal genomen op basis van onderbuikgevoel. Eigenlijk was dat waar voor elk bedrijf, gezondheidszorg of niet. Maar we leven in een tijd waarin we alles kunnen vastleggen en die losse gegevens kunnen combineren tot inzichten. Dat is wat een datagedreven zorgorganisatie doet: data omzetten in inzichten om betere beslissingen te nemen.

Voorspellingen voor betere zorg

Als in vakbladen wordt geschreven over datagedreven organisaties, wordt al snel geschreven over de zorgkant. Hoe gegevens over behandelingen en resultaten worden omgezet in voorspellingen, zodat patiënten in de toekomst effectiever behandeld kunnen worden. Of over smartwatches, Internet of Things of e-health, methoden om meer data te verzamelen en zorg verder te optimaliseren.

Maar als zorgorganisatie bent u misschien niet in de mogelijkheid om vandaag al te investeren in grote data crunching technologie of self-monitoringtools voor uw cliënten. Toch kunt u nu al aan de slag om data leidend te maken in uw organisatie, zeker als het zorgdeclaratie betreft. U moet namelijk voor uw zorgdeclaratie al informatie vastleggen en die data kan ingezet worden om de financiële gezondheid van uw organisatie te verbeteren.

Gedeclareerd, maar uitbetaald?

Voor de eerste quick win brengt u in kaart welke zorg geleverd mocht worden volgens het contract, welke zorg daadwerkelijk geleverd is, welke zorg daarvan correct en op tijd gedeclareerd is en of de financier echt heeft uitbetaald. Zeker in die laatste twee stappen blijft regelmatig wat liggen. Ook al zeggen zorgorganisaties hun processen op orde te hebben, door het stroomlijnen wordt 15 procent meer declaraties vergoed.

Maandelijkse of kwartaalrapportages geven inzicht in welke inkomsten u laat liggen en waar u uw processen nog kunt verbeteren. Leveren zorgprofessionals bijvoorbeeld vaak foutieve of onvolledige informatie aan? Of worden indicaties te laat afgegeven? Pas als u dat weet, kunt u daarop acteren. U weet wie u daarop kan aanspreken of waar processen anders zouden moeten lopen.

Budgetanalyse voor betere voorspellingen

De tweede quick win behaalt u door een budgetanalyse te doen. De centrale vraag die u hierbij beantwoord, is: liggen de geregistreerde zorgmomenten en ingediende declaraties in lijn met de gemaakte budgetafspraken? U kunt dit doen op cliënt- of financiersniveau. Op basis van het antwoord kunt u voorspellen of u volgend jaar meer of minder budget kunt verwachten. Zo kunt u met die voorspellingen beslissingen nemen over uw organisatie.

Inzicht in geleverde en gedeclareerde zorg geeft ook inzicht in de zorg voor komend jaar. Natuurlijk kan een pandemie uw zorg volledig veranderen, maar wat kunt u van de gegevens over deze veranderingen leren? Bijvoorbeeld: welke zorg kan gedigitaliseerd worden? Welke gegevens ontbreken in mijn proces als ik de zorg wil digitaliseren? Hoe kan ik mijn organisatie dus weerbaarder maken en laten groeien?

Garbage in, garbage out

Wilt u dieper de data induiken of zeker weten dat uw quick wins waardevol zijn? Vergeet dan niet om eerst de datakwaliteit op orde te maken. Ontdubbeling van cliëntgegevens, correcte verwerking van afgekeurde declaraties, het verwerken van verhuizingen: alleen als u uw datakwaliteit op orde heeft, zijn inzichten waardevol en kunt u ze met goed vertrouwen door vertalen naar voorspellingen. Alleen dan drijft data u de goede kant op.

Care Expert biedt tijdelijke en langdurige diensten aan op het gebied van Analyse en Rapportage, zoals de managementrapportages en budgetanalyses. Neem contact op uw specifieke vraagstuk vrijblijvend te bespreken.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.