Inzicht
COVID-19 en zorgdeclaratie: wat kunt u nu doen?
Binnen elke wet- en regelgeving in de zorg, zoals Wlz, Zvw, Wmo en Jw, zijn COVID-19 gerelateerde regelingen getroffen om zorgorganisaties tegemoet te komen. Ook overleggen zorgverzekeraars en overheid over welke maatregelen nog meer getroffen kunnen worden. Maar wat kunt u nu al doen om te garanderen dat u de vergoeding ontvangt die u verdient? In deze blog: wat moet u nu allemaal in kaart gaan brengen én een overzicht van de bekende wijzigingen per wet.

Binnen elke wet- en regelgeving in de zorg, zoals Wlz, Zvw, Wmo en Jw, zijn COVID-19 gerelateerde regelingen getroffen om zorgorganisaties tegemoet te komen. Ook overleggen zorgverzekeraars en overheid over welke maatregelen nog meer getroffen kunnen worden. Maar wat kunt u nu al doen om te garanderen dat u de vergoeding ontvangt die u verdient? In deze blog: wat moet u nu allemaal in kaart gaan brengen én een overzicht van de bekende wijzigingen per wet.

Door COVID-19 is de druk op zorgorganisaties extreem geworden. Zorgverleners maken lange dagen om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen of zorg op een andere manier in te richten. Dat is een flinke uitdaging voor veel zorginstellingen en we hebben dan ook veel waardering voor jullie inzet. Ook voor de controllers, administrateurs en bestuurders die de zorgorganisatie door het financieel zware weer moeten zien te loodsen.

De verandering in de hoeveelheid en het type zorgmomenten is per organisatie verschillend. Er zijn extra cliëntgebonden zorgmomenten en extra hulpmiddelen nodig. Lege kamers zijn soms langere tijd niet beschikbaar voor nieuwe cliënten. Of er is een terugval in bijvoorbeeld dagbesteding, schoonmaak of thuiszorg. Deze veranderingen hebben vervolgens weer impact op de capaciteitsplanning, zorginhoud en financiering.

Qua zorginhoud zien we natuurlijk een stijging in de hoeveelheid digitale zorg of zorg op gepaste afstand zonder fysiek contact die geleverd wordt. Als we kijken naar de financiën, dan zien we dat extra kosten worden gemaakt bij verpleging en verzorging van cliënten, terwijl omzet wordt misgelopen in dagbesteding. Het is dus terecht dat u vraagt: hoe zorg ik dat ik dit vergoed krijg.

De eerste stap: registreren, registreren, registreren

Nu is het van het allergrootste belang dat u de tijd en kosten die u maakt inventariseert en registreert. Correct en op tijd verstuurde zorgdeclaraties zijn daar altijd van afhankelijk, maar in deze tijden van COVID-19 vragen we u om ook de volgende (extra) informatie te registreren:

  • Maak een lijst van cliënten waarbij het virus is vastgesteld (getest en ongetest);
  • Registreer de extra zorgmomenten die direct of indirect door het virus veroorzaakt zijn;
  • Registreer de extra materialen of hulpmiddelen die direct of indirect door het virus benodigd zijn;
  • Registreer de gemiste zorgmomenten door inachtneming van de door de overheid genomen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan;
  • Inventariseer en waarborg de deadlines vanuit financiers met betrekking tot verantwoording en zorginkoop.

Neem de tijd om deze inventarisatie maken, zodat uw zorgorganisatie de financiën weer op orde kan brengen als deze tijd weer achter de rug is.

De tweede stap: breng in kaart welke regelingen voor u relevant zijn

Als de expert op het gebied van regelgeving en zorgdeclaraties geven wij hier graag duidelijkheid over. Momenteel werken veel financiers nog aan een regeling om de extra of gemiste zorg vergoed te krijgen, maar zijn een aantal regelingen al bekend gemaakt. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • WLZ: zorgaanbieders kunnen terecht bij zorgkantoren voor financiële ondersteuning. Kosten om cliënten te isoleren en verplegen zullen worden vergoed. Ook heeft het NZa alle belemmeringen voor digitale zorg buiten werking gesteld. Dit betekent dat contracten versoepeld worden en face-to-face contact bij zorgmomenten niet meer nodig is om deze te mogen declareren. Wel geldt hier een maximum van 6,5 uur digitale zorg per maand. Levert u dagbesteding in een andere vorm? Doorgaans mag dit (nog) niet gedeclareerd worden. Neem contact op met het zorgkantoor voor meer informatie.
  • ZVW: zorgverzekeraars zijn momenteel nog aan het beoordelen of de belemmeringen voor digitale zorg buiten werking gesteld worden en zorgvormen dus zonder face-to-face contact gedeclareerd mogen worden. Digitale indicatiestelling en/of zorg (maximaal 6,5 uur per maand) kan worden gedeclareerd als normale zorg.
  • WMO/ JW: per gemeente worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Gemeente Gooi en Vechtstreek een regeling om beschikkingen met groepsgewijze dagbesteding tijdelijk om te zetten naar individuele begeleiding. Ook mag in regio Rivierenland dagbesteding volgens planning gedeclareerd worden, onafhankelijk van of de cliënt aanwezig is. Neem contact op met uw gemeente(n) voor de mogelijkheden en afspraken.

Het zijn verwarrende tijden, dus schroom niet om ons te bellen als u een vraag heeft over zorgregistratie en -declaratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.