Inzicht
Clinisys, Stichting Certe en Care Expert zetten zich samen in voor betere patiëntenzorg
Bij de zoektocht naar een centraal facturatiesysteem zijn Stichting Certe en Care Expert de samenwerking aangegaan met als doel de administratieve processen te optimaliseren door vanuit meerdere bronsystemen centraal te kunnen factureren. Eén van de belangrijkste bronsystemen binnen dit applicatielandschap is GLIMS 10 van leverancier Clinisys.

“Een centraal bronsysteem om digitale gegevens veilig te ontsluiten is cruciaal voor samenwerking in de zorg,” aldus voormalig Certe-bestuurder Harjan van Dam. “Door de juiste medische data beschikbaar te stellen aan patiënten en hun zorgverleners, kunnen we bijdragen aan een betere gezondheid en preventie. Een dergelijk systeem vraagt om een betrokken, innovatieve, betrouwbare en ervaren leverancier en die heeft Certe in Clinisys gevonden.” (zie ook Laboratoriumorganisatie Certe gaat de samenwerking aan met Clinisys)

Jellie Top, opdrachtgever namens Stichting Certe: “Na een uitgebreide marktverkenning in 2021 en een selectieproces in 2022, waarbij wij op zoek waren naar één totaaloplossing voor een centraal facturatiesysteem, kwamen wij uit bij Care Expert. Een expertise partij die zijn sporen al verdiend had in de VVT, GGZ en Sociaal Domein.”

Software- en serviceleverancier Care Expert uit Zwolle voelde zich vereerd. Bas van Nieuwkerk, CEO bij Care Expert: “We zien dat ook in de laboratoriumsector onze filosofie op het factureren van zorg toegevoegde waarde biedt. Blij met het vertrouwen van Stichting Certe, en vooral enthousiast over de kans om te helpen de zorg weer scherper in te richten.”

Bij het ontwikkelen van de vereiste integraties werden de overeenkomsten tussen Clinisys en Care Expert snel duidelijk: beide leveranciers staan voor het gestandaardiseerd uitwisselen van data. Met als doel het zo flexibel en efficiënt mogelijk inrichten van processen zodat gebruikers zich kunnen blijven concentreren op de zorg voor de patiënt.  

Clinisys en Care Expert zijn innovatieve partijen met een jarenlange historie in de gezondheidszorg; waar Clinisys al jaren dé partij is voor laboratoriuminformatiesystemen (LIS), is Care Expert al ruim 12 jaar gespecialiseerd in complexe declaratie- en verantwoordingsprocessen binnen de VV&T, GGZ, Sociaal Domein en vanaf heden ook met focus op de laboratoriumsector.  

Een nauwe samenwerking en integratie is dan ook een logisch gevolg: Clinisys ziet de facturatie- en declaratieprocessen binnen de laboratoriumsector steeds complexer worden, waarbij een divers applicatielandschap eerder regel dan uitzondering is. Diverse disciplines, zoals trombose- of diabetesdiensten, vragen vaak om een eigen informatiesysteem. Met Care Expert is het nu mogelijk om al deze bronsystemen te integreren binnen één centraal facturatieproces.  

Momenteel werken Clinisys, Care Expert en Certe verder aan de integratie van beide applicaties zodat in september kan worden gefactureerd. De verwachtingen zijn hooggespannen; de samenwerking moet leiden tot een verhoogde efficiëntie, lagere overhead en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.  

Bent u benieuwd wat deze samenwerking voor uw facturatieproces kan betekenen? Neem dan snel contact op.  

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.