Inzicht
Care Expert aan boord bij Dicoon voor administratieve operatie
Dicoon, het samenwerkingsverband voor de laboratoria van drie grote ziekenhuizen uit de regio, bouwt in Elst een nieuw laboratorium, voorzien van de nieuwste technologie. Voor het stroomlijnen van de administratieve processen zet Dicoon nu een volgende stap door declaratiespecialist Care Expert aan te sluiten.

PERSBERICHT

Vanaf april 2024 verhuizen de laboratoriumafdelingen van de ziekenhuizen Rijnstate uit Arnhem, CWZ uit Nijmegen en Ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede gefaseerd naar het splinternieuwe pand. Zo organiseert Dicoon straks diagnostiek vanuit één loket. Voor patiënten en zorgpartners is Dicoon 24/7 bereikbaar en is diagnostiek snel en altijd dichtbij. Dicoon zoekt bewust naar samenwerking met nieuwe partners uit de regio. Met een uitgebreid netwerk kunnen ze nog meer betekenen voor dezelfde patiënt over de lijnen van de zorg. Bijvoorbeeld door met regiopartners in te zetten op preventie. Zo kan diagnostiek werken als basis voor toekomstbestendige zorg voor alle inwoners van de regio.

Administratieve operatie
In dit ambitieuze project moeten ook de administratieve processen opgezet worden.  Denk aan patiëntregistratie en -informatie, planning van afspraken, rapportage van diverse behandelaars en onderzoeksuitslagen. Hiervoor maakt Dicoon gebruik van GLIMS, het Laboratorium Informatie Systeem (LIS) van Clinisys. De grote hoeveelheid diagnostische dienstverlening zal vervolgens óók op tijd en correct geregistreerd, verwerkt, gefactureerd en verantwoord moeten worden. Voor die totaaloplossing is nu declaratiespecialist Care Expert aan boord gekomen.

“Care Expert heeft laten zien dat zij de complexiteit van onze organisatie begrijpen en daar een passende oplossing voor kunnen bieden. Wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met beide partijen.”
Harjan Van Dam – Dicoon

Samenwerking voor het gehele declaratieproces
Op 23 januari ondertekenden Dicoon en Care Expert de samenwerkingsovereenkomst, zie foto. Care Expert levert de declaratieapplicatie Care2Declare, verzorgt de technische implementatie en configureert de oplossing naar de specifieke eisen en wensen van Dicoon, zorgverzekeraars en overige zorginstellingen. Daarnaast zal Care Expert Dicoon in de complexe dagelijkse declaratiepraktijk ondersteunen met kennis, support en performance rapportages met stuurinformatie. Hiermee wil Dicoon een efficiënt declaratieproces opzetten en de rechtmatig verleende zorg monitoren, de declarabiliteit optimaliseren en onnodig budgetverlies voorkomen.

Naadloze integratie met het LIS van Clinisys
Omdat de declaratieoplossing van Care Expert naadloos met het LIS van Clinisys wordt geïntegreerd, ontstaat een sluitend en doorlopend declaratieproces. Op deze manier heeft Dicoon straks alle tools in huis voor een gestroomlijnde registratie, verwerking, facturatie en verantwoording van alle verleende diagnostiek.

“Wij zijn verheugd dat Dicoon kiest voor de declaratiedienstverlening van Care Expert. Ook werken we graag weer met Clinisys samen.”
Bas van Nieuwkerk – Care Expert

Implementatietraject gestart
De gezamenlijke kick-off voor het implementatietraject met de stuur-, werk- en projectgroepen heeft reeds plaatsgevonden. Dit traject bestaat uit verschillende fases en opleveringen en wordt naar verwachting binnen een jaar afgerond. Daarna kan Dicoon de declaratieoplossing in gebruik nemen. Vanaf dat moment zorgt Care Expert ook voor de doorontwikkeling van Care2Declare en de vereiste updates om compliant te blijven met alle wet- en regelgeving en het benodigde berichtenverkeer.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.