Inzicht
Beter zorgen voor zorgpersoneel begint bij innovatie
De Sociaal Economische Raad (SER) roept de zorg en de regering op beter voor zijn zorgpersoneel te zorgen. ActiZ staat achter de oproep, die in lijn is met het ActiZ-rapport ’10 uitgangspunten voor een toekomstbestendige ouderenzorg’. Zowel SER als ActiZ roepen daarom onder andere op tot verminderen van administratiedruk en het stimuleren van technologische innovatie. Wat kunt u vandaag al doen?

Het rapport met de 10 uitgangspunten voor een toekomstbestendige ouderenzorg werd gepubliceerd vanuit ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl. De urgentie is duidelijk volgens deze partijen, want:

  • Het aantal 90-plussers verdubbelt van 117.000 in 2015 naar 340.000 in 2040;
  • De helft van dit aantal zal leiden aan dementie;
  • De vergrijzing van de zorgprofessionals verloopt sneller dan de instroom van jonge zorgprofessionals;
  • Het aantal mantelzorgers per persoon neemt naar verwachting af;
  • En dat terwijl het aantal benodigde verpleeghuisplaatsen tussen 2019 en 2040 zal stijgen van 135.000 naar 261.000.

Maar om beter te zorgen voor zorgpersoneel is niet alleen de overheid aan zet om bijvoorbeeld het zorgstelsel te hervormen en meer oog te hebben voor de zorg. Ook u kunt als zorgorganisatie verbeteringen doorvoeren. Niet alleen om beter te zorgen voor uw zorgverleners, maar ook om ervoor te zorgen dat u als hele organisatie efficiënter gaat werken en zo uw overheadkosten verminderd.

Minder administratiedruk

Uit het SER-onderzoek blijkt dat zorgverleners te veel werkdruk ervaren. De huidige wet- en regelgeving wordt daarvan als één van de oorzaken gezien. Om correcte declaraties op tijd te versturen en de rechtmatigheid van de zorg te waarborgen, moet de zorgverlener de juiste informatie verlenen. In het ActiZ-rapport worden gemeenten, financiers en zorgkantoren dan ook opgeroepen om de regels continu kritisch te bekijken en te bepalen of de druk die daarmee wordt veroorzaakt wel echt opweegt tegen het doel.

Alleen: wat kunt u nu al doen om de administratiedruk te verlagen? We zien vaak dat verouderde ECD’s en inefficiënte processen leiden tot de verhoogde druk. En dan niet alleen bij uw zorgverleners, maar ook bij uw controllers en administrateurs. Kunt u bijvoorbeeld uw zorg volgens de laatste wet- en regelgeving declareren in uw huidige ECD? En heeft u uw proces zo ingericht dat zorgverleners informatie op tijd aanleveren die nodig is om een declaratie correct te versturen?

Denkt u dat migreren altijd een hoofdpijndossier is? Dat hoeft het niet te zijn! Lees de blog over migreren naar Care2Declare.

Digitaal en sociaal innoveren

Om de administratiedruk te verminderen en efficiëntie te verbeteren, roepen zowel SER als ActiZ op om te innoveren. Enerzijds digitaal innoveren. Dus: een nieuw ECD dat de zorgverlener ondersteunt aan het bed en administrateurs ondersteunt op tijd en correct te declareren volgens de laatste wet- en regelgeving. Anderzijds sociaal innoveren om processen opnieuw vorm te geven.

Zoals SER ook aangeeft: het één kan niet zonder het ander bestaan. Het is misschien mogelijk dat een zorgverlener de juiste informatie noteert in uw ECD, maar als het proces niet correct is ingericht, heeft uw administrateur die informatie toch niet op tijd binnen en is hij of zij dus meer tijd bezig met het verzamelen van alle informatie. Daarvoor helpt de juiste oplossing natuurlijk ook: als uw zorgverlener op tijd wordt herinnerd aan informatie, dan helpt dat om het proces ook te blijven volgen.

Efficiënte processen betekent minder overhead

Door zowel technologisch als sociaal te innoveren, zorgt u ervoor dat uw processen efficiënter lopen. Dat zorgt er vervolgens voor dat uw overhead wordt verlaagd omdat u minder administrateurs nodig heeft om hetzelfde aantal declaraties te versturen. Zo houdt u meer financiële ruimte over om beter te zorgen voor uw zorgverleners. Hoewel u dus kunt wachten op verlichting van de administratiedruk vanuit de overheid; u kunt ook alvast aan de slag. Aan u de keus!

Wij bespreken graag tegen welke uitdagingen u aanloopt en hoe wij uw proces van contract tot cash kunnen optimaliseren en ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.