Inzicht
5 belangrijkste redenen waarom zorgdeclaraties worden afgekeurd
Uw financiers hanteren regels waaraan u moet voldoen als u uw zorgdeclaraties indient. Toch komt het regelmatig voor dat zorgaanbieders inkomsten mislopen, omdat informatie ontbreekt of stappen zijn overgeslagen. Wij zetten de 5 belangrijkste redenen waarom zorgdeclaraties worden afgekeurd voor Wlz, Zvw, Wmo, Jw en Fz op een rij. Doe er uw voordeel mee en breng uw zorgdeclaraties op orde.

Het berichtenverkeer met VECOZO is gebonden aan regels, zodat uw financiers alle informatie ontvangen die ze nodig hebben om geleverde zorg te vergoeden. Helaas worden zorgdeclaraties soms afgewezen omdat bepaalde informatie niet op orde is. Wij inventariseerden de vijf belangrijkste redenen, ingedeeld per wet, waarom declaraties worden afgekeurd. Kijkt u even mee?

Wlz

 1. Geen machtiging voor ‘melding aanvang zorg’ (MAZ) afgegeven;
 2. Het tarief van de prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke regels of contractafspraken;
 3. De prestatie mag volgens de contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar niet verricht worden door de behandelaar of uitvoerder;
 4. De declaratie van mutatiedag(en) sluit niet aan op een opname;
 5. De prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar of uitvoerder.

Zvw

 1. De cliënt is niet verzekerd;
 2. Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie;
 3. De prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie;
 4. Het tarief van de prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke regels of contractafspraken;
 5. Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie.

Wmo & Jw

 1. Er is geen machtiging of beschikking afgegeven;
 2. De som van de ingediende volumes overschrijdt het toegewezen volume;
 3. Productcode is onjuist;
 4. Het tarief van de prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke regels of contractafspraken;
 5. Declaratieperiode ontbreekt of is onjuist.

Fz

 1. Er is geen (correcte) ‘melding aanvang zorg’ (MAZ) aanwezig;
 2. Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist;
 3. De AGB-code op het plaatsingsbesluit komt niet overeen met de AGB in de factuur;
 4. Er is geen contract met aangeduide declarant;
 5. Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in de periode vanaf de begindatum van de deelprestatie tot en met de einddatum van de deelprestatie.

Hoe los ik deze redenen van afkeur op?

Wilt u weten hoe u deze afkeurredenen kunt tackelen, zodat u toch uw geleverde zorg vergoed krijgt en uw financiële gezondheid op orde houdt? Meld u aan voor ons webinar op 14 mei 2020

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.